zaloguj  zarejestruj      mapa   
iustitia-lodz.pl

Oddział

Oddział Łódzki Stowarzyszenia Sędziów Polskich "IUSTITIA"

 

Siedziba:
pl. Dąbrowskiego 5, 90-921 Łódź,

faks 42-635-00-23,

e-mail: kontakt @ iustitia-lodz.pl

NIP:7251740502

REGON: 471508328

Oddział Stowarzyszenia jest zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi - XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000046011

Aktualności

Bądźmy razem !

01.08.2017

Bądźmy razem!

31.07.2017

Szanowni Państwo,


Pod hasłem Bądźmy razem! udało się łódzkiemu środowisku prawniczemu spotkać z Państwem – wolnymi Obywatelami naszego Miasta na wiecu przed gmachem Sądu Okręgowego w Łodzi w dniu 23 lipca 2017 r.

W czasie tego spotkania wszyscy uświadomiliśmy sobie głębszą potrzebę wzajemnych kontaktów celem wymiany poglądów, doświadczeń i wiedzy na temat szeroko rozumianego życia społecznego i porządku prawnego w demokratycznym państwie, za jaki chcemy uznawać Rzeczpospolitą Polską.

Dialog społeczny nie jest możliwy bez osobistych kontaktów, przychylnego i wnikliwego wysłuchania wzajemnych argumentów, podjęcia próby zrozumienia drugiego człowieka – obywatela. Aby wytworzyć taki stan nie możemy poprzestać na incydentalnych, sporadycznych spotkaniach, a zatem konieczne staje się wypracowanie rozwiązań pozwalających na systematyczne prowadzenie rozmowy o tym, co nas otacza, co ewentualnie wymaga zmian i w jakim kierunku te zmiany mają iść.
Prawnicy łódzcy, uczestniczący w wymiarze sprawiedliwości w różnych jego aspektach, pragną przybliżyć Państwu fakty dotyczące tych zagadnień i zachęcić do własnych przemyśleń, bez jakiejkolwiek agitacji politycznej.

Proponujemy Państwu na początek dwa spotkania dotyczące bardzo gorąco interesujących nas wszystkich kwestii:
- w dniu 8.08. 2017 r., godz. 18.00
w „Klubie 6 Dzielnic”, ul. Piotrkowska 102, spotkanie poświęcone ustrojowi sądów powszechnych;
- w dniu 29.08.2017 r., godz. 18.00
w „Klubie 6 Dzielnic”, ul. Piotrkowska 102, spotkanie poświęcone ustrojowi i funkcjonowaniu Krajowej Rady Sądownictwa.

Wstęp wolny. Bardzo serdecznie zapraszamy!

Bądźmy razem!

Łódzcy prawnicy

Kontynuacja cyklu zajęć seminaryjnych

13.05.2017

Szanowni Państwo – Członkowie Stowarzyszenia oraz jego Sympatycy.

Zarząd Oddziału serdecznie przypomina o kontynuacji cyklu zajęć seminaryjnych, w ramach którego w dniu 15 maja 2017 r. na temat „Wybrane zagadnienia obrotu nieruchomościami rolnymi po dniu 1 maja 2016 r.” będzie mówiła SSO Barbara Bojakowska. Spotkania będzie mieć miejsce w Sali konferencyjnej (IV piętro p.430) w siedzibie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Al. T. Kościuszki 107/109, od godziny 1530 do godziny 1800.

Wstęp na seminarium jest wolny, dostępny dla wszystkich sędziów, referendarzy, asystentów sędziów i aplikantów. Nie ma wymogu wcześniejszego zgłaszania chęci udziału w zajęciach.

Jednocześnie informujemy, że ze względów organizacyjnych zostaje odwołane spotkanie w dniu 5 czerwca 2017 r. na temat „Podział majątku wspólnego. Rozliczenie nakładów na majątek wspólny.”

Z wyrazami szacunku


SSA Wiesława Kuberska
Prezes Zarządu
Łódzkiego Oddziału SSP IUSTITIA

Dzień Wymiaru Sprawiedliwości

04.04.2017

Szanowni Państwo.

Koleżanki i Koledzy.

W imieniu Zarządu Łódzkiego Oddziału Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA przypominam Państwu, w dniu 23 maja będziemy obchodzić Dzień Wymiaru Sprawiedliwości. Jest to dzień upamiętniający rocznicę śmierci sędziego śledczego Giovanniego Falcone i innych towarzyszących mu osób. W tym dniu sędziowie, pracownicy sądów i przedstawiciele innych zawodów prawniczych na znak obchodów Dnia Wymiaru Sprawiedliwości powinni wpiąć do ubrań fioletowe wstążeczki, a także uczestniczyć w innych formach obchodów, organizowanych w miarę swoich możliwości. Dzień Wymiaru Sprawiedliwości nie ma konotacji politycznych, a jest jedynie wyrazem poszanowania idei sprawiedliwości, która powinna być wszystkim nam bardzo bliska.

Dziękuję już teraz za udział w obchodach.

 

Z wyrazami szacunku


SSA Wiesława Kuberska
Prezes Zarządu
Łódzkiego Oddziału SSP IUSTITIA