mapa   
iustitia-lodz.pl

Oddział

Oddział Łódzki Stowarzyszenia Sędziów Polskich "IUSTITIA"

 

Siedziba:
pl. Dąbrowskiego 5, 90-921 Łódź,

faks 42-635-00-23,

e-mail: kontakt @ iustitia-lodz.pl

NIP:7251740502

REGON: 471508328

Oddział Stowarzyszenia jest zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi - XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000046011

Aktualności

5 Bal Prawników

05.12.2016

Szanowni Państwo – Członkowie „Iustitii” oraz jej Sympatycy


Uprzejmie informujemy, że kontynuując tradycję corocznych balów prawnika organizujemy „5 Bal Prawników” w dniu 11 lutego 2017 r. w Hotelu Andels. Zapisów w postaci wpłaty ceny w wysokości 230 zł od osoby można dokonywać do dnia 6 lutego 2017 r. na konto ORA w Łodzi. Szczegóły zostały podane w opublikowanym obok plakacie dotyczącym balu.


Ilość miejsc ograniczona!


Do zobaczenia na balu.

Zarząd Oddziału w Łodzi

Zebranie oddziału w dniu 17 listopada 2016 r.

03.11.2016

ZAWIADOMIENIE

Szanowni Państwo. Koleżanki i Koledzy.

W imieniu Zarządu Łódzkiego Oddziału Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA uprzejmie informuję, że w dniu 17 listopada 2016 r. o godz. 15.30 w sali konferencyjnej na III piętrze starego budynku Sądu Okręgowego w Łodzi odbędzie się Zebranie Oddziału Stowarzyszenia. Porządek obrad Zebrania Oddziału jest następujący:

 1. Dyskusja nad stanem finansów Oddziału.
 2. Głosowanie w przedmiocie wniosku o podwyższenie składki członkowskiej.
 3. Dyskusja nad formami działalności Stowarzyszenia i łódzkiego Oddziału.
 4. Wolne wnioski.

Obecność Państwa nie jest obowiązkowa, ale jak zwykle bardzo wskazana, w szczególności z uwagi na sprawy finansowe Oddziału.

Z poważaniem
Wiesława Kuberska
Prezes Zarządu Łódzkiego Oddziału SSP IUSTITIA

Wyjazdowe szkolenie w Sulejowie Podklasztorzu

12.09.2016

Szanowni Państwo – Członkowie naszego Oddziału,

Zarząd Oddziału w Łodzi ma przyjemność zaprosić Państwa na wyjazdowe szkolenie w


Sulejowie Podklasztorzu w dniach 14 – 16 października 2016 r., w hotelu „Podklasztorze”, dawnym klasztorze Cystersów
.


Szkolenie jest organizowane wspólnie z Oddziałem Stowarzyszenia w Warszawie i Kaliszu. Nasz Oddział dysponuje limitem 30 miejsc.

Spotkanie będzie poświęcone tematowi:


Wizerunek sędziego w mediach i współpraca z mediami na sali rozpraw. 

Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenia udziału w konferencji wystawione przez SSP „Iustitia” Oddział w Łodzi.

Zajęcia będą prowadzone w formie seminaryjnej przez dwóch doświadczonych dziennikarzy: Sławomira Matczaka i Piotra Maślaka. Przedmiotem zajęć będą zagadnienia:

 • Krótka wypowiedź do kamery czyli tak zwana „setka”, jak zbudować taką wypowiedź, jak kontrolować przebieg wywiadu, kiedy zadawane są najważniejsze pytania, kiedy zakończyć rozmowę. Analiza kadrów filmowych, postawy, oświetlenia;
 • Wystąpienie podczas wewnętrznej uroczystości – jak zbudować przekaz trwający około minuty;
 • Ćwiczenia dykcyjne aktorów rozluźniające aparat mowy i przygotowujące do dłuższego wystąpienia – bardzo pomocne przed dłuższymi wystąpieniami;
 • Wykłady i analiza konkretnych sytuacji kryzysowych w sądach, gdy jest transmisja telewizyjna, lub są obecne media;
 • Rozmowa na antenie z dziennikarzem, podczas transmisji, tak zwany live – jak poprowadzić rozmowę trwająca do trzech minut, gdy nie można zachowywać się prywatnie, bo cała rozmowa jest pokazywana na antenie
 • Rozmowa w studiu telewizyjnym- jak przebiega, kiedy jest zadawane najtrudniejsze pytanie, jak korzystnie siedzieć, co zrobić z rękami, jak nie dać się ponieść emocjom na planie, na co uważać za kulisami studia;
 • Sytuacja kryzysowa – oświadczenie, czyli jak przekazać krótki komunikat do mediów zebranych np. na korytarzu sadowym i nie odpowiadać na pytania natarczywych dziennikarzy.

Szkolenie rozpoczyna się od piątku popołudnia (pierwszym posiłkiem jest abstynencka uroczysta kolacja). W sobotę są zajęcia seminaryjne, a wieczorem ognisko (w oba wieczory zabawa z DJ-jem). Wyjazd nastąpi w niedzielę po śniadaniu. Na miejscu jest basen, siłowania, sauna i gabinet SPA. W cenie mieści się dozorowany, ogrodzony i oświetlony parking samochodowy.

Indywidualny koszt szkolenia wynosi 260 złotych od uczestnika. Prosimy o zadeklarowanie swego udziału najpóźniej do dnia 30 września 2016 r.

Zadeklarowanie udziału musi być jednoczesne z uiszczeniem opłaty przelewem na następujące konto:

74 1240 3031 1111 0000 3426 7655 z dopiskiem „szkolenie”

Brak opłaty będzie traktowany, jako brak zapisu! O kolejności zgłoszeń decyduje data uiszczenia kwoty 260 zł.


Innego sposobu zapisywania się na szkolenie nie przewidujemy!

W imieniu Zarządu Oddziału SSP Iustitia w Łodzi

Prezes Wiesława Kuberska

Poznajmy nasze miasto - Zaproszenie

05.09.2016

Szanowni Państwo. Koleżanki i Koledzy.

W imieniu Zarządu Łódzkiego Oddziału Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA serdecznie zapraszam na kolejne spotkanie z cyklu „Poznajmy nasze miasto” - Odkrywamy tajemnice Grohmannów. Zaproszenie to kierujemy do wszystkich zainteresowanych sędziów – nie trzeba być członkiem naszego Stowarzyszenia, aby wziąć udział w tej wyprawie po naszym naprawdę godnym bliższego poznania mieście. Prosimy, zabierzcie Państwo ze sobą - dzieci, przyjaciół, znajomych.

„Odkrywamy tajemnice rodziny Grohmannów” to trasa będąca kontynuacją ostatniej wycieczki poprowadzonej po dawnym imperium włókienniczym Karola Scheiblera. Jest to szlak ukazujący barwną historię osadników saksońskich, którzy po przybyciu do Łodzi na początku XIX wieku zbudowali potężny kompleks włókienniczy a następnie osiągnęli jedną z największych fortun na ziemiach polskich. Uczestnicy wycieczki poznają także ciekawą historię romansu jednego z przedstawicieli Grohmannów oraz wkład tej rodziny w budowanie wolnej Polski po 1918 roku. Udział w wycieczce będzie doskonałą sposobnością do poznania kompleksu fabrycznego Grohmannów, posiadeł wodno-fabrycznych: Lamus, Biskupi Młyn, Księży Młyn, Wójtowski Młyn oraz kościoła Św. Anny fundowanego przez właścicieli Księżego Młyna - rodzinę Scheiblerów i Herbstów.

Termin wycieczki: 17 września 2016 roku

Typ wycieczki: wycieczka piesza

Godziny wycieczki: 1300 - ok. 1700

Początek wycieczki: skrzyżowanie ulic Tylnej i Targowej

Koniec wycieczki: skrzyżowanie Al. Rydza-Śmigłego i ul. Przybyszewskiego

Wstępy: Kościół Św. Anny – ofiara dobrowolna

Naszym przewodnikiem będzie Pan Piotr Machlański, historyk, dr nauk humanistycznych, dyrektor Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi, przewodnik turystyczny po Łodzi i województwie łódzkim, konsultant ds. Edukacji Regionalnej w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. Zajmuje się badaniem przeszłości ziem tworzących obecne województwo łódzkie. Autor i współautor książek i przewodników o tematyce regionalnej a także kilkudziesięciu artykułów historycznych i krajoznawczo-turystycznych promujących region łódzki.

Serdecznie zapraszam

Wiesława Kuberska

Prezes Zarządu Łódzkiego Oddziału SSP IUSTITIA

Cykl zajęć seminaryjnych - zmiany

01.09.2016

Szanowni Państwo – Członkowie Stowarzyszenia oraz jego sympatycy.

Zarząd Oddziału ponownie serdecznie zaprasza na cykl zajęć seminaryjnych, w ramach którego członkowie naszego Stowarzyszenia poprowadzą dyskusję na aktualne tematy orzecznicze.

 1. I tak 3 października 2016 r. (zamiast zapowiadanej daty 19 września 2016 r.) odbędzie się seminarium na temat „Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego. Wybrane zagadnienia postępowania egzekucyjnego”. Moderatorem będzie SSO Izabela Wawrzynkiewicz.
 2. Natomiast 17 października 2016 r. odbędzie się seminarium na temat „Orzekanie w przedmiocie kary łącznej”. Moderatorzy: SSO dr Paweł Sydor i SSR Kamil Federowicz.

Spotkania będą miały miejsce w siedzibie Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi Al. T. Kościuszki 107/109, s. 430, IV piętro, od godziny 16.00 do godziny 18.00. Wstęp na seminaria jest wolny, dostępny dla wszystkich sędziów, referendarzy, asystentów sędziów i aplikantów. Nie ma wymogu wcześniejszego zgłaszania chęci udziału w zajęciach. Cykl będzie kontynuowany w listopadzie i styczniu. Dalsze szczegóły na stronie Oddziału Iustitii w Łodzi. Łódź, dnia 30 sierpnia 2016 r.

Serdecznie pozdrawiam i zapraszam

W imieniu Zarządu

Prezes SSA Wiesława Kuberska