zaloguj  zarejestruj      mapa   
iustitia-lodz.pl

Oddział

Oddział Łódzki Stowarzyszenia Sędziów Polskich "IUSTITIA"

 

Siedziba:
pl. Dąbrowskiego 5, 90-921 Łódź,

faks 42-635-00-23,

e-mail: kontakt @ iustitia-lodz.pl

NIP:7251740502

REGON: 471508328

Oddział Stowarzyszenia jest zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi - XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000046011

Aktualności

Uchwały z dnia 23.10.2017 r.

03.11.2017

Szanowni Państwo. Koleżanki i Koledzy.

W imieniu Zarządu Łódzkiego Oddziału Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA uprzejmie informuję, że w dniu 23 października 2017 r. odbyło się Zebranie Oddziału Stowarzyszenia. W czasie zebrania podjęto następujące uchwały.

 • Uchwała nr 1 z dnia 23.10.2017 r.
  Zebranie Łódzkiego Oddziału SSP IUSTITIA w pełni akceptuje akcję edukacyjną „Bądźmy razem !” i postanawia o jej kontynuacji w dotychczasowej formule.
 • Uchwała nr 2 z dnia 23.10.2017 r.
  Zebranie Łódzkiego Oddziału SSP IUSTITIA w pełni akceptuje przystąpienie do akcji edukacyjnej prowadzonej wspólnie z samorządami prawniczymi i postanawia o jej kontynuacji.
 • Uchwała nr 3 z dnia 23.10.2017 r.
  Zebranie Łódzkiego Oddziału SSP IUSTITIA aprobuje podjęcie działań utworzenia kanału Oddziału na You Tube zajmującego się edukację prawną. Działaniami tymi będzie kierował Sędzia SO w Łodzi Rafał Maciejewski.

Powołano również zespół do ds. organizacji obchodów 25. lecia Oddziału w składzie: Wiesława Kuberska, Izabela Wawrzynkiewicz, Paweł Sydor, Barbara Rymaszewska i Marta Witoszyńska.

Zapraszamy do pomocy wszystkich innych członków Stowarzyszenia.

Z poważaniem
Wiesława Kuberska
Prezes Zarządu Łódzkiego Oddziału SSP IUSTITIA

Zebranie Oddziału 23.10.2017 r. 15:30

20.09.2017

ZAWIADOMIENIE

Szanowni Państwo. Koleżanki i Koledzy.

W imieniu Zarządu Łódzkiego Oddziału Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA uprzejmie informuję, że w dniu 23 października 2017 r. o godz. 15.30 w sali konferencyjnej na III piętrze starego budynku Sądu Okręgowego w Łodzi odbędzie się Zebranie Oddziału Stowarzyszenia.

Porządek obrad Zebrania Oddziału jest następujący:

 1. Dyskusja nad stanem finansów Oddziału.
 2. Dyskusja nad formami działalności Stowarzyszenia i łódzkiego Oddziału.
 3. Organizacja obchodów 25. urodzin naszego Oddziału.
 4. Wolne wnioski.

Obecność Państwa nie jest obowiązkowa, ale jak zwykle bardzo wskazana.

Z poważaniem

Wiesława Kuberska

Prezes Zarządu Łódzkiego Oddziału SSP IUSTITIA

Bezpośrednie stosowanie Konstytucji

12.09.2017

Szanowni Państwo,

W imieniu zarządu oddziału łódzkiego SSP IUSTITIA zapraszam na szkolenie „Bezpośrednie stosowanie Konstytucji” W dniach 20-22 października 2017 r. w Sandomierzu w Hotelu Sarmata.

Adres strony hotelu: hotelsarmata.pl Szkolenie rozpoczyna się w piątek w dniu 20 października 2017 r. od kolacji i spotkania integracyjnego połączonego z zabawą taneczną. Wykłady zostały zaplanowane na sobotę – 21 października 2017 r. Prelegentami będą sędzia Sądu Najwyższego Dariusz Kala i profesor Marek Chmaj. Dodatkowo w sobotę planujemy zwiedzanie Sandomierza wraz z przewodnikiem.

Koszt całkowity szkolenia to kwota 500,00 zł.

Wysokość dofinasowania dla członków oddziału łódzkiego SSP IUSTITIA to kwota 230,00 zł.

Osoby zainteresowane prosimy o wpłatę kwoty 270,00 złotych do dnia 30 września 2017 roku na rachunek Oddziału SSP Iustitia w Łodzi z dopiskiem „szkolenie Sandomierz imię i nazwisko:

Konto bankowe: Bank Polska Kasa Opieki SA, VI Oddział w Łodzi, numer 74 1240 3031 1111 0000 3426 7655

Uprzejmie informujemy, iż o uczestnictwie w szkoleniu decyduje kolejność wpłat. Współorganizatorami szkolenia są oddziały warszawski i śląski SSP Iustitia.

Jednocześnie zapraszam na kolejne spotkanie edukacyjne z Łodzianami .

Bądźmy razem !

na rozmowę o pozycji ustrojowej Sądu Najwyższego, do której zaprosiliśmy również sędziego Sądu Najwyżeszego. Spotkanie odbędzie się w dniu 12.09.2017 roku o godzinie 18.00 w Klubie 6. Dzielnica, ul. Piotrkowska 102.

W imieniu Zarządu oddziału łódzkiego

SSP IUSTITIA

Iza Wawrzynkiewicz

Bądźmy razem !

01.08.2017

Bądźmy razem!

31.07.2017

Szanowni Państwo,


Pod hasłem Bądźmy razem! udało się łódzkiemu środowisku prawniczemu spotkać z Państwem – wolnymi Obywatelami naszego Miasta na wiecu przed gmachem Sądu Okręgowego w Łodzi w dniu 23 lipca 2017 r.

W czasie tego spotkania wszyscy uświadomiliśmy sobie głębszą potrzebę wzajemnych kontaktów celem wymiany poglądów, doświadczeń i wiedzy na temat szeroko rozumianego życia społecznego i porządku prawnego w demokratycznym państwie, za jaki chcemy uznawać Rzeczpospolitą Polską.

Dialog społeczny nie jest możliwy bez osobistych kontaktów, przychylnego i wnikliwego wysłuchania wzajemnych argumentów, podjęcia próby zrozumienia drugiego człowieka – obywatela. Aby wytworzyć taki stan nie możemy poprzestać na incydentalnych, sporadycznych spotkaniach, a zatem konieczne staje się wypracowanie rozwiązań pozwalających na systematyczne prowadzenie rozmowy o tym, co nas otacza, co ewentualnie wymaga zmian i w jakim kierunku te zmiany mają iść.
Prawnicy łódzcy, uczestniczący w wymiarze sprawiedliwości w różnych jego aspektach, pragną przybliżyć Państwu fakty dotyczące tych zagadnień i zachęcić do własnych przemyśleń, bez jakiejkolwiek agitacji politycznej.

Proponujemy Państwu na początek dwa spotkania dotyczące bardzo gorąco interesujących nas wszystkich kwestii:
- w dniu 8.08. 2017 r., godz. 18.00
w „Klubie 6 Dzielnic”, ul. Piotrkowska 102, spotkanie poświęcone ustrojowi sądów powszechnych;
- w dniu 29.08.2017 r., godz. 18.00
w „Klubie 6 Dzielnic”, ul. Piotrkowska 102, spotkanie poświęcone ustrojowi i funkcjonowaniu Krajowej Rady Sądownictwa.

Wstęp wolny. Bardzo serdecznie zapraszamy!

Bądźmy razem!

Łódzcy prawnicy