mapa   
iustitia-lodz.pl

Oddział

Oddział Łódzki Stowarzyszenia Sędziów Polskich "IUSTITIA"

 

Siedziba:
pl. Dąbrowskiego 5, 90-921 Łódź,

faks 42-635-00-23,

e-mail: kontakt @ iustitia-lodz.pl

NIP:7251740502

REGON: 471508328

Oddział Stowarzyszenia jest zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi - XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000046011

Aktualności

Uchwała nr 1 z dnia 23.11.2018 r.

15.12.2018

Uchwała nr 1 Zebrania Członków Oddziału Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" w Łodzi z dnia 23 listopada 2018 r.

Pobierz .pdf

Uchwała z dnia 11 września 2018 roku

14.09.2018

Uchwała Zarządu Oddziału Łódzkiego Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" z dnia 11 września 2018 roku


Zarząd Oddziału Łódzkiego Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" wyraża stanowczy sprzeciw wobec działań podejmowanych przez zastępcę rzecznika dyscyplinarnego wobec sędziów Igora Tulei, Bartłomieja Przymusińskiego, Ewy Maciejewskiej i innych członków SSP „Iustitia”
Wzywanie sędziów do składania wyjaśnień w związku z ich udziałem w debacie publicznej oceniamy jednoznacznie jako zapowiedź wszczęcia postępowań dyscyplinarnych i próbę zastraszenia wszystkich sędziów broniących niezależności sądów i niezawisłości sędziów. Sędziowie Igor Tuleya i Bartłomiej Przymusiński aktywnie bronią zapisanego w Konstytucji trójpodziału władzy i prawa wszystkich obywateli do sądów wolnych od politycznego podporządkowania.
Niezależnie od tego domaganie się od sędziego Igora Tulei składania wyjaśnień w związku z przebiegiem posiedzenia, na którym Sąd Okręgowy w Warszawie rozpoznawał zażalenie na umorzenia śledztwa w sprawie głosowania w Sali Kolumnowej Sejmu odbieramy jako bezpośrednią i niedopuszczalną ingerencję w sferę niezawisłości sędziowskiej. Podobnie, jak wzywanie sędzi Ewy Maciejewskiej do składania wyjaśnień co do czynności procesowej podjętej w postaci zadania pytania prejudycjalnego w sprawie rozpoznawanej w Sądzie Okręgowym w Łodzi, stanowi naruszenie niezawisłości sędziego i niezależności sądów.
Wzywamy zastępcę rzecznika dyscyplinarnego, powołanego bez udziału środowiska sędziów do zaniechania działań godzących w prawo sędziów do udziału w debacie publicznej w obronie najważniejszych wartości gwarantowanych przez Konstytucję RP.

Zebranie oddziału 14.05.2018 r.

18.04.2018

Szanowni Państwo. Koleżanki i Koledzy.

W imieniu Zarządu Łódzkiego Oddziału Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA uprzejmie informuję, że w dniu 14 maja 2018 r. o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Sądu Apelacyjnego o nr 36 – na parterze nowego budynku, w Łodzi przy ulicy Narutowicza 64 – odbędzie się Zebranie Oddziału Stowarzyszenia.
Porządek obrad Zebrania Oddziału jest następujący:

  1. Podsumowanie mijającej kadencji obecnych władz Oddziału.
  2. Wybory nowych władz Oddziału.
  3. Dyskusja i wyrażenie stanowiska w przedmiocie aktualnej sytuacji w wymiarze sprawiedliwości.
  4. Plan działalności na bliższą i dalszą przyszłość.
  5. Wolne wnioski.


Obecność Państwa nie jest obowiązkowa, ale jest niezwykle wskazana z uwagi na wyborczy charakter Zebrania Oddziału.

Z poważaniem

Wiesława Kuberska
Prezes Zarządu Łódzkiego Oddziału SSP IUSTITIA

OŚWIADCZENIE Z DNIA 19 MARCA 2018 R.

20.03.2018

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU SSP IUSTITIA ODDZIAŁ W ŁODZI
Z DNIA 19 MARCA 2018 R.

 

W dniu dzisiejszym na Zebraniu Oddziału SSP Iustitia w Łodzi Panowie Sędziowie: Krzysztof Kurosz i Janusz Pelczarski złożyli ustne wyjaśnienia przyczyn nie respektowania apelu Zarządu SSP Iustitia z dnia 28.08. 2017 r. o nie przyjmowaniu stanowisk prezesów sądów po prezesach odwołanych na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 12.07.2017 r. o zmianie ustawy – prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw.