zaloguj  zarejestruj      mapa   
iustitia-lodz.pl

Oddział

Oddział Łódzki Stowarzyszenia Sędziów Polskich "IUSTITIA"

 

Siedziba:
pl. Dąbrowskiego 5, 90-921 Łódź,

faks 42-635-00-23,

e-mail: kontakt @ iustitia-lodz.pl

NIP:7251740502

REGON: 471508328

Oddział Stowarzyszenia jest zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi - XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000046011

Aktualności

Kontynuacja cyklu zajęć seminaryjnych

13.05.2017

Szanowni Państwo – Członkowie Stowarzyszenia oraz jego Sympatycy.

Zarząd Oddziału serdecznie przypomina o kontynuacji cyklu zajęć seminaryjnych, w ramach którego w dniu 15 maja 2017 r. na temat „Wybrane zagadnienia obrotu nieruchomościami rolnymi po dniu 1 maja 2016 r.” będzie mówiła SSO Barbara Bojakowska. Spotkania będzie mieć miejsce w Sali konferencyjnej (IV piętro p.430) w siedzibie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Al. T. Kościuszki 107/109, od godziny 1530 do godziny 1800.

Wstęp na seminarium jest wolny, dostępny dla wszystkich sędziów, referendarzy, asystentów sędziów i aplikantów. Nie ma wymogu wcześniejszego zgłaszania chęci udziału w zajęciach.

Jednocześnie informujemy, że ze względów organizacyjnych zostaje odwołane spotkanie w dniu 5 czerwca 2017 r. na temat „Podział majątku wspólnego. Rozliczenie nakładów na majątek wspólny.”

Z wyrazami szacunku


SSA Wiesława Kuberska
Prezes Zarządu
Łódzkiego Oddziału SSP IUSTITIA

Dzień Wymiaru Sprawiedliwości

04.04.2017

Szanowni Państwo.

Koleżanki i Koledzy.

W imieniu Zarządu Łódzkiego Oddziału Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA przypominam Państwu, w dniu 23 maja będziemy obchodzić Dzień Wymiaru Sprawiedliwości. Jest to dzień upamiętniający rocznicę śmierci sędziego śledczego Giovanniego Falcone i innych towarzyszących mu osób. W tym dniu sędziowie, pracownicy sądów i przedstawiciele innych zawodów prawniczych na znak obchodów Dnia Wymiaru Sprawiedliwości powinni wpiąć do ubrań fioletowe wstążeczki, a także uczestniczyć w innych formach obchodów, organizowanych w miarę swoich możliwości. Dzień Wymiaru Sprawiedliwości nie ma konotacji politycznych, a jest jedynie wyrazem poszanowania idei sprawiedliwości, która powinna być wszystkim nam bardzo bliska.

Dziękuję już teraz za udział w obchodach.

 

Z wyrazami szacunku


SSA Wiesława Kuberska
Prezes Zarządu
Łódzkiego Oddziału SSP IUSTITIA

Kontynuacja cyklu zajęć seminaryjnych

04.04.2017

Szanowni Państwo – Członkowie Stowarzyszenia oraz jego Sympatycy.

Zarząd Oddziału serdecznie przypomina o kontynuacji cyklu zajęć seminaryjnych, w ramach którego członkowie naszego Stowarzyszenia poprowadzą dyskusję:  

  • w dniu 24 kwietnia 2017 r. na temat „Pokrzywdzony a oskarżony w postępowaniu karnym. Zdolność do samodzielnej obrony”. Moderatorzy: SSO Paweł Sydor i SSR Damian Krakowiak;  
  • w dniu 8 maja 2017 r. „Rozkład ciężaru dowodu w procesie cywilnym. Studium przypadku.” Moderator: SSA Wiesława Kuberska;  
  • w dniu 15 maja 2017 r. na temat „Wybrane zagadnienia obrotu nieruchomościami rolnymi po dniu 1 maja 2016 r.” Moderator: SSO Barbara Bojakowska;  
  • w dniu 5 czerwca 2017 r. na temat „Podział majątku wspólnego. Rozliczenie nakładów na majątek wspólny.” Moderator: SSO Barbara Bojakowska;

Spotkania będzie mieć miejsce w siedzibie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Al. T. Kościuszki 107/109, od godziny 15.30 do godziny 18.00. Wstęp na seminarium jest wolny, dostępny dla wszystkich sędziów, referendarzy, asystentów sędziów i aplikantów. Nie ma wymogu wcześniejszego zgłaszania chęci udziału w zajęciach.

Serdecznie pozdrawiam i zapraszam
Prezes Zarządu
SSA Wiesława Kuberska

Zebranie Oddziału Stowarzyszenia 6.03.2017 r. 15:00

23.02.2017

Szanowni Państwo.

Koleżanki i Koledzy.

 

W imieniu Zarządu Łódzkiego Oddziału Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA uprzejmie informuję, że w dniu 6 marca 2017 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej na III piętrze starego budynku Sądu Okręgowego w Łodzi odbędzie się Zebranie Oddziału Stowarzyszenia.

Porządek obrad Zebrania Oddziału jest następujący:

  1. Przedstawienie sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Zarządu Oddziału za rok 2016.
  2. Dyskusja nad sprawozdaniami.  
  3. Głosowanie w przedmiocie przyjęcia lub odrzucenia sprawozdań.
  4. Wybór Delegatów Oddziału na XXII Zwyczajne Zebranie Delegatów SSP „Iustitia”, które odbędzie się w dniach 31marca - 2 kwietnia 2017 r. w Mszczonowie k. Warszawy.  
  5. Dyskusja nad formami działalności Stowarzyszenia i łódzkiego Oddziału.
  6. Wolne wnioski.

Obecność Państwa nie jest obowiązkowa, ale jak zwykle bardzo wskazana.

Z poważaniem

Wiesława Kuberska

Prezes Zarządu
Łódzkiego Oddziału SSP IUSTITIA