mapa   
iustitia-lodz.pl

Zarząd

Prezes
SSA Wiesł‚awa Kuberska
Są…d Apelacyjny w Łodzi
tel. 42 677 88 08

Wiceprezes - skarbnik
SSO Przemysław Majkowski
Sąd Okręgowy w Sieradzu

Wiceprezes
SSO Izabela Wawrzynkiewicz
Są…d Okręgowy w Łodzi

Wiceprezes
SSR Joanna Dąbowska
Są…d Rejonowy w Zgierzu

Komisarz Oddział‚u
SWSA Barbara Rymaszewska
Wojewódzki Są…d Administracyjny w Łodzi