zaloguj  zarejestruj      mapa   
iustitia-lodz.pl

Kronika

SSP IUSTITIA Oddział w Łodzi – przyczynek do kroniki Oddziału.

 

 • Powstanie Oddziału.

5 marca 1993 roku – Zgromadzenie Ogólne Stowarzyszenia Sędziów Orzekających IUSTITIA (zarejestrowane w dniu 12 lipca 1990 r. w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie) podjęło uchwałę o utworzeniu Oddziału Stowarzyszenia z siedzibą w Łodzi. Uchwałę podjęto jednogłośnie, liczbą 15 głosów (tylu sędziów uczestniczyło w Zgromadzeniu Ogólnym !). Wniosek złożył Komitet Założycielski, w skład którego weszło 20 sędziów sądów łódzkich, zaś w zgromadzeniu w imieniu łodzian uczestniczyły Anna Świderska i Krystyna Szereda – sędziowie SO w Łodzi. Członków założycieli było 20. Ojcem założycielem i twórcą idei powołania naszego Oddziału, jest niewątpliwie Jacek Chlebny, wówczas sędzia Sądu Wojewódzkiego w Łodzi, obecnie Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Byliśmy trzecim oddziałem w Polsce, pierwszym był Oddział w Warszawie, a następny był Gdańsk.

 
19 marca 1993 roku – odbyło się pierwsze zebranie członków – założycieli Łódzkiego Oddziału Stowarzyszenia Sędziów Orzekających IUSTITIA, obecnych było 18 osób. Wybraliśmy pierwszy zarząd w składzie:

 • Jacek Chlebny - przewodniczący Oddziału,
 • Anna Świderska - z-ca przewodniczącego ,
 • Krzysztof Cesarz - z-ca przewodniczącego,
 • Barbara Rymaszewska - skarbnik.

26 marca 1993 r. skierowaliśmy – wszyscy ówcześni członkowie Iustitii – pierwsza petycję do Ministra Sprawiedliwości, był nim wtedy prof. Wiesław Chrzanowski.

 
23 kwietnia 1993 roku – Sąd Wojewódzki w Łodzi zarejestrował Łódzki Oddział Stowarzyszenia Sędziów Orzekających „IUSTITIA”. Wniosek o zarejestrowanie Oddziału złożyli Jacek Chlebny, Barbara Rymaszewska i Tomasz Zbrojewski.

 
Od początku siedzibą Oddziału jest siedziba Sądu – wówczas Wojewódzkiego, dziś Okręgowego w Łodzi. Miejscem pierwszych spotkań były sale rozpraw w SW. Korzystaliśmy również z zaproszeń Klubu Biznesu, do przepięknej starej kamienicy przy ul. Piotrkowskiej.

 
Potem zeszliśmy do podziemia, ale tylko w sensie dosłownym. „Przytuliło” nas Towarzystwo Frankofońskie, zrzeszające adwokatów – frankofilów, które miało swą siedzibę w suterenie przy ul. Kościuszki w Łodzi. Prowadziła je ś.p. mecenas Bożena Banasik. Tu odbywały się nasze spotkania wieczorne, ale po jakimś czasie – to gościnne bardzo miejsce – okazało się zbyt ciasne dla naszych potrzeb. W tej siedzibie odbywały się również lekcje języka francuskiego, zorganizowane we współpracy z „Frankofonami”, jako pierwszy przejaw działalności Oddziału.

 
Nie zachowały się prawie żadne udokumentowane ślady początków naszej aktywności. Działo się to w erze „przedkomputerowej”, nawet przed „maszynopisowej”. Druk na pismach wysyłanych faxem już dawno zanikł, materiały przechowywaliśmy w domach lub szufladach biurek w sądzie, a wielość przeprowadzek nie sprzyjała dbaniu o dokumenty. Nie mieliśmy też doświadczenia w prowadzeniu takiej działalności, po trosze chyba też nie mieliśmy wiary w to, że ta nasza inicjatywa przetrwa aż tyle czasu.

 
Jedno z pierwszych wyjazdowych spotkań integracyjnych Oddziału zostało zorganizowane w dniach 12 – 13 czerwca w Grotnikach pod Łodzią, w Ośrodku Wypoczynkowym Wojewódzkiej Komendy Policji. Wykład na temat „Roszczenia prasowe w prawie cywilnym” przedstawił Janusz Zajda (wówczas sędzia Sądu Wojewódzkiego w Łodzi, dziś sędzia NSA), natomiast Jacek Chlebny zaprezentował „Europejski system ochrony praw człowieka”. Gościem spotkania była Pani Sędzia Sądu Najwyższego Teresa Romer, prezes Stowarzyszenia.
 

Następne zarządy Oddziału Stowarzyszenia pracowały w następujących składach:

 

 • II. 2 października 1996 r. – 17 grudnia 1997 r.
  Jacek Chlebny – przewodniczący Oddziału, z – ca przewodniczącego Barbara Rymaszewska, członek Maria Pągowska – Bancer, skarbnik Irena Kamińska.
 • III. 17 grudnia 1997 r. – 23 października 1998 r.
  Irena Kamińska – prezes Oddziału, wiceprezes Barbara Rymaszewska, wiceprezes Maria Pągowska – Bancer, wiceprezes skarbnik Mariola Szczepańska.
 • IV. 23 października 1998 r. – 10 listopada 2000 r.
  Irena Kamińska – prezes Oddziału, wiceprezes Barbara Rymaszewska, wiceprezes Krzysztof Cesarz, wiceprezes skarbnik Mariola Szczepańska.
 • V. 10 listopada 2000 r. – 17 grudnia 2002 r.
  Barbara Rymaszewska – prezes Oddziału, wiceprezes Anna Grasewicz, wiceprezes Tomasz Zbrojewski, wiceprezes skarbnik Mariola Szczepańska.
 • VI. 17 grudnia 2002 r. – 13 lutego 2006 r.
  Barbara Rymaszewska – prezes Oddziału, wiceprezes Anna Grasewicz, wiceprezes Joanna Roter – Grzybowska, wiceprezes skarbnik Mariola Szczepańska.
 • VII. 13 lutego 2006 r. – maj 2009 r.
  Barbara Rymaszewska – prezes Oddziału, wiceprezes Marta Wiotszyńska, wiceprezes Izabela Wawrzyńkiewicz, wiceprezes skarbnik Mariola Szczepańska.
 • VIII. od maja 2009 r.
  Wiesława Kuberska – prezes Oddziału, wiceprezes Barbara Bojakowska, wiceprezes Katarzyna Kamińska – Krawczyk, wiceprezes skarbnik Paweł Sydor.

Komisarzami Oddziału byli: Małgorzata Stanek, Wiesława Kuberska i Krzysztof Rybka.

 • Dzieje Łódzkiej IUSTITII.

Łódzki Oddział Stowarzyszenia nigdy nie doznał przeszkód w działaniu ze strony władz łódzkich sądów, a wręcz przeciwnie niemal zawsze cieszył się życzliwością prezesów Sądu Okręgowego i Sądu Apelacyjnego (Ewa Chałubińska, Henryk Pietrzkowski i Maciej Krzemieniowski (członek założyciel) byli wiele lat naszymi członkami). W organizowaniu niejednej konferencji pomagał nam Wojciech Janicki, prezes Sądu Okręgowego, później kierownik szkolenia SO, choć członkiem Stowarzyszenia nigdy nie był. Więcej sceptycyzmu i niezrozumienia dla naszej działalności spotykało nas ze strony szeregowych sędziów. Przełamywaliśmy te bariery, organizując spotkania otwarte, zapraszając niezrzeszonych na nasze konferencje czy kursy.

 • rok 1994

Zorganizowaliśmy kurs komputerowy przy współpracy z firmą komputerową, który ukończyło kilkunastu członków oddziału. Uczyliśmy się systemu DOS. Czy ktokolwiek pamięta, co to takiego?!

 
Odbyło się w Warszawie spotkanie integracyjne członków naszego Oddziału, połączone z wizytą w stołecznym teatrze. Spaliśmy „gościnnie” na terenie zakładu karnego!

 • rok 1995

W dniu 24 stycznia na szkoleniu w Łodzi sędzia Małgorzata Stanek w autorskim wykładzie przedstawiła problematykę podpisu elektronicznego! To było proszę Państwa 16 lat temu!
 

To był rok pierwszej ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej dla IUSTITII przez American Bar Association Central and East European Law Initiative (CEELI) w Serocku koło Warszawy w dniach 20 – 21 stycznia 1995 r. Temat konferencji „Prawo gospodarcze w okresie transformacji. Praktyczne zagadnienia orzekania”. W konferencji wzięło udział18 członków łódzkiego Oddziału, a nasz człowiek – sędzia Jacek Pasikowski – wygłosił wykład na temat „Wpływ wszczęcia postępowania upadłościowego wobec podmiotu gospodarczego na proces sądowy, którego stroną jest ten podmiot”.
 

Tego samego roku w dniach 22 – 24 maja w Krakowie odbyło się ogólnopolskie seminarium zatytułowane „Wybrane zagadnienia prawa cywilnego i gospodarczego”. Wykład inauguracyjny „Racjonalność prawnicza a etyka” wygłosił prof. Marek Zirk – Sadowski, późniejszy członek naszego Oddziału Stowarzyszenia.
 

Jesienią, w dniach 28 – 30 września 1995 r. CEELI, IUSTITIA i Prezes Sądu Wojewódzkiego w Łodzi zorganizowali szkolenie w Podklasztorzu w Sulejowie, poświęcone problematyce wybranych zagadnień cywilnych i gospodarczych. Dziewiętnastu uczestników konferencji było członkami naszego Oddziału. Wtedy nadal była z nami Ania Świderska, Ania Łuczaj, Jacek chlebny, Tadeusz Cysek i Piotr Kiss.
 

W ostatnich dniach listopada sędzie Bożena Wiklak i Wiesława Kuberska reprezentowały Stowarzyszenie na zjeździe Przedstawicieli Stowarzyszenia Sędziów Republiki Czech w Pilźnie.
 

Zbliżające się Święta Bożego Narodzenia uczciliśmy spotkaniem w grudniu w siedzibie Polskiej Akademii Nauk Oddziału w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej.

 • rok 1996

Zorganizowaliśmy, finansowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości, kurs języka angielskiego dla zaawansowanych, kontynuowany do 1999 roku.
W 1998 r. dołączyła grupa angielskiego dla początkujących i rozpoczął się kurs języka niemieckiego dla zaawansowanych. Uczestniczyli w nich nie tylko sędziowie zrzeszeni w Stowarzyszeniu. Łącznie z kursu skorzystało kilkadziesiąt osób.
 

Tego roku rozpoczęliśmy wydawanie biuletynu IUSTITIA, redaktorem naczelnym została Ewa Berton, zespół redakcyjny tworzyły sędziowie: Anna Grasewicz, Wiesława Kuberska i Małgorzata Stanek. Pierwszy numer ukazał się w kwietniu 1996r. i liczył 8 stron. Biuletyn miał służyć wymianie informacji o tym, co dzieje się w Stowarzyszeniu, o organizowanych w oddziałach konferencjach, szkoleniach, podejmowanych inicjatywach, uchwałach itp. W tym numerze ukazał się niezapomniany tekst Krzysztofa Cesarza pod tytułem „Dlaczego jestem w IUSTITII”. W tym składzie – tak bardzo łódzkim – zespół pracował do 1998 r. Wtedy to redaktorem naczelnym została także nasza Basia Rymaszewska. Biuletyn w tej formie funkcjonował do 19 sierpnia 2009 r., kiedy został wykreślony z rejestru dzienników i czasopism. Jego kontynuacją jest „Iustitia” Kwartalnik Stowarzyszenia Sędziów Polskich, który zaczął się ukazywać w 2010 roku pod redakcją Krystiana Markiewicza, z poważną Radą Programową i Kolegium Redakcyjnym.
 

Członkowie Oddziału aktywnie uczestniczyli w konferencjach ogólnopolskich. W kwietniu w dniach 18 – 20 w Płocku, nie dość, że 24 członków naszego Oddziału szkoliło się z zakresu zmian w prawie, to jeszcze czworo z nich wygłosiło wykłady. Ania Cesarz mówiła o „Bankowym tytule wykonawczym i umorzeniu egzekucji prowadzonej na jego podstawie”; Krzysztof Cesarz omówił instytucję kasacji w procedurze karnej po zmianach k.p.k.; Janusz Zajda przybliżył prawo prasowe i roszczenia z niego wynikające; a Piotrek Feliniak przedstawił zagadnienia „Copyright i odpowiedzialności karnej za naruszenie praw autorskich”.
 

Anna Grasewicz reprezentowała IUSTITIĘ na konferencji sędziów i prokuratorów z Europy Centralnej i Wschodniej w Strasburgu w dniach 13 – 15 maja 1996r. Dyskutowano o celach zawodowych i zasadach etyki tych dwóch prawniczych profesji, podkreślano rolę samorządu.

 

W Zakopanem w dniach 13 – 15 czerwca 1996 r. debatowaliśmy o rozwoju profesjonalnego sądownictwa w świetle amerykańskich doświadczeń. To była pierwsza dyskusja w Polsce w naszym środowisku o potrzebie stworzenia szkoły dla sędziów, mieliśmy okazję do porównań jakże różnych systemów prawnych. Gościliśmy wtedy z rewizytą kolegów sędziów z Republiki Czech i Słowacji, honory domu czyniły przede wszystkim Bożenka Wiklak i Wiesia Kuberska. Pamiętacie doliny tatrzańskie, którymi spacerowaliśmy? Podczas tej samej konferencji, po dyskusji poświęconej etyce sędziego, zrodziła się idea opracowania kodeksu etyki dla sędziów. Powołano zespół, który miał podjąć próbę opracowania takiej kodyfikacji. W jej skład wchodziło czworo naszych kolegów – Anna Grasewicz, Bożena Wiklak, Krzysztof Cesarz i Janusz Zajda. Zespół zapoznał się z podobnymi kodyfikacjami w innych państwach, nie zakończył jednak prac nad kodyfikacją. W Stowarzyszeniu przeważał wówczas pogląd, że kodyfikacja taka jest zbędna. Do problematyki tej wróciliśmy kilka lat później.

 
Jesienią, w okresie od 10 do 12 października w Rajgrodzie, w hotelu „Knieja” aktywnie pokazywaliśmy, że łódzki Oddział pracuje na rzecz środowiska. W czasie szkolenia poświęconego zmianom w prawie, wykłady wygłosili: Henryk Pietrzkowski na temat „Postępowanie nakazowe w świetle noweli do k.p.c. z dnia 1 marca 1996 r.” i Wiesława Kuberska „Problematyka przepisu art. 80 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych”.

 • rok 1997

W kwietniu 1997 r. uczestniczyliśmy w konferencji zorganizowanej przez Oddział w Katowicach. Wykład na temat upadłości banków wygłosiła nasza koleżanka sędzia SW w Łodzi Krystyna Lutrzykowska.
 

Członkowie Oddziału polubili secesyjne wnętrza pałacu miejskiego przy ulicy Piotrkowskiej – siedzibę PAN i wobec tego Zarząd Oddziału ponownie zorganizował tam spotkanie integracyjne w czerwcu tego roku.
 

W lipcu sędziowie Anna Cesarz, Bożena Wiklak i Wiesława Kuberska biorą udział w dwutygodniowym szkoleniu przygotowującym polskich sędziów do wejścia RP do Unii Europejskiej. Staż obejmował szkolenie w instytucjach unijnych w Brukseli, Luksemburgu i na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Cambridge.
W listopadzie licznie uczestniczyliśmy w szkoleniu w Słoku koło Bełchatowa.

 • rok 1998

W dniach 23 – 25 stycznia 1998r. nasz Oddział współpracował z Zarządem Głównym Stowarzyszenia przy organizacji konferencji „Sądy a społeczeństwo”, ze środków US Democrasy Commision. Uczestniczyło w niej około 100 sędziów, odnotowaliśmy obecność niezrzeszonych łódzkich sędziów. Profesor Andrzej Rzepliński w wykładzie „Relacje między sądami a społeczeństwem w świetle działalności Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka” przestrzegał sędziów przed postawą, która oznaczałaby uległość wobec czynników zewnętrznych, przed przykładaniem miar politycznych do pracy sędziego. Pani profesor Małgorzata Król (Uniwersytet Łódzki) swój wykład zatytułowany „Prawo sędziowskie” poświęciła potrzebie twórczego uzupełniania ustaw niezbędnymi zabiegami interpretacyjnymi sędziego. Referat byłego sędziego Pawła Jarosa, który zawitał w Łodzi jako poseł i członek Krajowej Rady Sądownictwa, o relacjach między władzą ustawodawczą a sądowniczą został przyjęty bardzo chłodno, gdyż prelegent problemy na styku władz postrzegał jako typowy polityk. Podczas tej konferencji bodaj po raz pierwszy podjęliśmy uchwałę stanowiącą votum nieufności dla ówczesnego Ministra Sprawiedliwości Leszka Piotrowskiego.
 

W dniu 26 stycznia 1998 r. Oddział otrzymał list od adw. Mirosława Olczyka, stanowczo oponującego atakom przedstawicieli władzy wykonawczej na sędziów. Stał się dla nas bardzo ważnym wsparciem w walce o utrzymanie autorytetu trzeciej władzy.
 

17 marca 1998r. zorganizowaliśmy przy współpracy z Sądem Okręgowym w Łodzi spotkanie z łódzkimi parlamentarzystami. Odnotowaliśmy udział niemal wszystkich parlamentarzystów Ziemi Łódzkiej, w spotkaniu uczestniczyło też wielu sędziów. Przedstawiliśmy parlamentarzystom kondycję łódzkiego sądownictwa, historię i cele Stowarzyszenia, podstawowe problemy, z jakimi na co dzień borykają się sędziowie, bardzo trudną sytuację wymiaru sprawiedliwości w Polsce i nasze oczekiwania. Zaproponowaliśmy posłom współdziałanie i konsultacje przy tworzeniu prawa dotyczącego sędziów. Parlamentarzyści z zainteresowaniem przyjęli tę propozycję, ale pomysł nie miał ciągu dalszego.
 

W tym samym roku uczestniczymy w realizacji programu „Sądy bliżej społeczeństwa”. Mamy udział w opracowaniu treści ulotek dla uczestników postępowania sądowego. Barbara Rymaszewska przygotowała treść ulotki z zakresu postępowania cywilnego.
 

W dniach 23 – 25 maja Oddział zorganizował szkolenie integracyjne dla oddziałów w Piotrkowie Trybunalskim, Ostrołęki i Opola. Spotkaliśmy się w ośrodku wypoczynkowym „Ameliówka” w Mięchocicach koło Cedzyny.
 

Delegacja sędziów, wśród nich Małgorzata Chmielewska Irena Kamińska, i Wiesława Kuberska z naszego Oddziału gościła w dniach 23 – 27 września w Helsinkach na zaproszenie Stowarzyszenia Sędziów Fińskich. Wymieniliśmy doświadczenia i możliwości współpracy na przyszłość, dyskutowaliśmy o linii rozwoju ustawodawstwa w naszych państwach, o systemach prawa, o niezawisłości i relacjach z mediami. Zapoznaliśmy się z systemem sądownictwa fińskiego, przedstawiając gospodarzom nasz system. Różnice okazały się znaczące, zaskakująca była konkluzja, że sędzia polski obarczony jest obowiązkami, które w systemie fińskim realizuje sędzia, referendarz, asystent sędziego i sekretarz sądu.
 

W październiku w Puławach czworo sędziów łódzkiego oddziału wzięło udział w ogólnopolskim szkoleniu „Train the trainers”, przygotowującym nowe kadry do przeprowadzenia cyklu szkoleń z zakresu prawa karnego w związku z tzw. wielką kodyfikacją. Uczestnicy uczyli się przede wszystkim nowych dla nas (wówczas) zasad szkolenia dorosłych, metod i technik treningowych i ich stosowania. Zajęcia prowadziła zaproszona przez ABA/CEELI ze Stanów Carolyn Hansen, specjalistka od andropedagogiki, czyli szkolenia dorosłych. Dyskutowano na temat znaczenia nowych kodyfikacji karnych w ich orzecznictwie. Zespół koordynatorów, w pracach którego uczestniczyli z Łodzi Piotr Feliniak i Barbara Rymaszewska, przedstawił opracowany przez siebie system szkoleń, realizowany z powodzeniem we wszystkich oddziałach. Program ten prowadziło Stowarzyszenie Prawników Amerykańskich ABA/CEELI z IUSTITIĄ.
 

W listopadzie, w dniach 12 – 15, Basia Rymaszewska wzięła udział w konferencji zorganizowanej przez Akademię Ewangeliczną Loccum w Hanowerze. Omawiano wpływ praw człowieka na przemiany polityczne i kulturowe w Europie po 1989r.. Mieliśmy okazję przekonać się, jak ogromne emocje budzą nadal problemy związane ze zjednoczeniem Niemiec, zwłaszcza udział elit NRD w życiu publicznym zjednoczonego państwa niemieckiego.
 

W okresie 4 – 5 grudnia, jako realizator ogólnopolskiego programu pod tym samym tytułem, Oddział zorganizował przy pomocy Sądu Okręgowego w Łodzi seminarium „Miejsce i rola sądów w porządku konstytucyjnym RP”, poświęcone ogólnym zagadnieniom stosowania przez sądy Konstytucji oraz dotychczasowemu orzecznictwu konstytucyjnemu i konwencyjnemu sądów. Zaprosiliśmy inne korporacje, które dość tłumnie były reprezentowane (szczerze mówiąc ogólnopolski program zakładał małe seminarium dla grupy 20 – 30 osób, u nas było około 100 uczestników, zrobiliśmy to faktycznie z rozmachem, trochę przez pomyłkę, trochę z powodu tematu) Wykłady prowadzili profesor Adam Zieliński Rzecznik Praw Obywatelskich – „Środki ochrony praw według Konstytucji”, prof. Leszek Garlicki sędzia Trybunału Konstytucyjnego – „Znaczenie obowiązywania Konstytucji dla ustawodawstwa przedkonstytucyjnego”, sędzia SN Teresa Romer – „Prawa socjalne w Konstytucji”, prof. Małgorzata Stahl – „Stosowanie Konstytucji w orzecznictwie administracyjnym a problemy praktyki”, prof. Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska – „Konstytucyjne problemy prawa cywilnego” i prof. Anna Wyrozumska – „Bezpośrednie stosowanie ratyfikowanych umów przez sądy polskie”

 • rok 1999

W styczniu sędzia Barbara Rymaszewska wraz z kolegami z Poznania, Opola i Bydgoszczy wzięła udział w seminarium w Liverpoolu. Dyskutowano nad przygotowywaną Europejską Kartą Sędziego, spierając się o poszczególne zapisy w różnych wersjach językowych, debatowano nad zagadnieniami ochrony dóbr osobistych i danych osobowych w Internecie. Jak abstrakcji słuchaliśmy dyskusji sędziów angielskich, czy austriackich o elektronicznym dokumencie, elektronicznych kluczach, sygnaturach itp.
 

W dniach 8 – 10 marca Łódzki Oddział zorganizował w ramach realizacji programu wprowadzającego tzw. wielką kodyfikacje prawa karnego, szkolenie w Koszelówce dla sędziów z łódzkiej apelacji. O świadku incognito oraz o bezpośrednim stosowaniu konstytucji w postępowaniu karnym mówił profesor Piotr Hofmański. Prof. Tomasz Grzegorczyk poprowadził wykład i dyskusję panelową poświęcone nowym instytucjom w postępowaniu przed sądem I instancji, sędzia SO Piotr Feliniak przedstawił autorski wykład na temat czynu ciągłego i ciągu przestępstw. W ostatnim dniu konferencji sędziowie dyskutowali o możliwości uproszczenia i przyspieszenia postępowania, jakie dają nowe kodyfikacje. Zajęcia na ten temat prowadził sędzia Krzysztof Cesarz.
 

Z kolei w okresie od 14 do 17 marca w Arturówku w Łodzi, odbyło się szkolenie „Train the trainer” dla sędziów prowadzących zajęcia dla aplikantów, asesorów i sędziów w zakresie prawa cywilnego i rodzinnego. Uczestnicy uczyli się nowych dla nas (wówczas) zasad szkolenia dorosłych, metod i technik treningowych i ich stosowania, oraz dyskutowali na temat znaczenia nowych kodyfikacji karnych w ich orzecznictwie. Zajęcia warsztatowe na temat nowych metod prowadził Delaine Swenson z ABA/CEELI.
 

25 marca odbyło się kolejne spotkanie w ramach programu poświęconego kodyfikacji karnej, z zaproszeniem skierowanym do wszystkich sędziów łódzkich, wykłady prowadzili sędziowie Paweł Baliński i Krzysztof Cesarza. Były one poświęcone nowym i nowatorskim rozwiązaniom w k.k. i k.p.k.
 

W kwietniu wraz z Okręgową Radą Adwokacką w Łodzi zapraszaliśmy na wykład profesora Adama Szpunara o ochronie dóbr osobistych.
 

Także w kwietniu, dnia 23. zorganizowaliśmy spotkanie z sędzią Jackiem Sadowskim, poświęcone reformie sądownictwa oraz projektowi nowego prawa o ustroju sądów powszechnych. Spotkanie było otwarte dla wszystkich zainteresowanych sędziów.
 

W maju integrowaliśmy się z Polską w Mrzeżynie. Było ponoć bosko.
 

W dniach 27 – 29 września nasi przedstawiciele wzięli udział w zorganizowanej w Warszawie przez Krajową Radę Sądownictwa Konferencji Sędziów Polskich. W tym roku członkiem KRS została nasza koleżanka Irena Kamińska.
 

Wiesława Kuberska podczas konferencji w dniach 23 – 25 września 1999 r. w Sądzie Najwyższym Republiki Czech w Brnie, zorganizowanej przez Fundusz Grocjusza Komisji Europejskiej, Sąd Najwyższy Republiki Czech i the Lord Chancellor’s Departament, przedstawiła prezentację poświęconą regulacjom prawnym w polskim systemie prawnym w aspekcie rasizmu i przejawów ksenofobii.
 

Po raz pierwszy uczestniczyliśmy w spływie kajakowym zorganizowanym w Borach Tucholskich przez Oddział Stowarzyszenia w Bydgoszczy.

 • rok 2000

W latach 1998 - 2001 sędzia Wiesława Kuberska i Barbara Rymaszewska biorą udział w pracach komisji, opracowującej projekt kodeksu etyki sędziowskiej, uchwalony ostatecznie, jako „Zbiór Zasad Postępowania Sędziów” na Zebraniu Delegatów w czerwcu 2002 roku w Szklarskiej Porębie.
 

We wrześniu razem ze wszystkimi oddziałami świętowaliśmy 10. urodziny Stowarzyszenia w Toruniu. Niezapomniane chwile.

 • rok 2001

Aktywnie uczestniczyliśmy w V Zebraniu Delegatów SSP IUSTITIA w Rajgrodzie w dniach 15 – 16 czerwca.

 
W dniach 22 – 23 czerwca nastąpiła „Nieoczekiwana zamiana miejsc”. W Dobieszkowie we współpracy w Fundacją Batorego i Helsińska Fundacją Praw Człowieka, zorganizowaliśmy warsztaty sądowo – dziennikarskie dla sędziów i dziennikarzy sprawozdawców sądowych. Do powstania tego projektu doszło z inicjatywy sędziów Anny Wesołowskiej i Barbary Rymaszewskiej, Łukasza Bojarskiego (HFPC) oraz Grzegorza Wiadernego (FB). Dyskutowaliśmy o wzajemnych oczekiwaniach, pretensjach, o tym co nam przeszkadza. Najważniejszą częścią warsztatów była symulacja procesu karnego, w którym dziennikarze łódzcy wcielali się w role sędziów, prokuratorów, adwokatów, my zaś próbowaliśmy być dziennikarzami, przygotowującymi relację z rozprawy. Bardzo się obawialiśmy, jak na propozycję zamiany ról zareagują poważni sędziowie, ale przebieg spotkania i bardzo pozytywne oceny uczestników pozwoliły na uzyskanie grantu i w efekcie przeprowadzenie cyklu warsztatów w innych ośrodkach IUSTITII w Polsce.
 

W grudniu udzieliliśmy małej pomocy zaprzyjaźnionemu Oddziałowi w Płocku przy organizacji spotkania w Koszelówce w dniach 8 – 9., poświęconego „Problematyce funkcjonowania sądów i proponowanym kodyfikacjom ustrojowym w obrębie prawa pozytywnego”. Na spotkanie przyjechała także świeżo nominowana Minister Sprawiedliwości Barbara Piwnik. Dyskusja była gorąca. Pani Minister uznała nasze Stowarzyszenie za reprezentatywną dla środowiska grupę i deklarowała nawiązanie współpracy. W zasadzie nie zarysowały się żadne rozbieżności pomiędzy stanowiskiem Barbary Piwnik i naszym. Mieliśmy takie nadzieje…

 • rok 2002

W okresie 11 – 12 maja w ośrodku wypoczynkowym Arturówek (Prząśniczka) w Łodzi zorganizowaliśmy ogólnopolskie seminarium „Porozmawiajmy o etyce”, poświecone dyskusji nad projektem kodeksu etyki sędziów, poprzedzonej wykładami na temat etyki i jej zbiorów (kodeksów) w innych krajach i w innych korporacji prawniczych. Mówili o tym Prezes Stowarzyszenia SSN Teresa Romer i Łukasz Bojarski z HFPC, o projekcie kodeksu etyki prokuratorów opowiedział Krzysztof Parulski ze Stowarzyszenia Prokuratorów RP, zasady etyki zawodowej prawników amerykańskich oraz postępowanie dyscyplinarne wobec sędziów USA przedstawił Delaine Swenson. Wysłuchaliśmy też wykładu dr Pawła Łabieńca z Katedry Teorii i Filozofii Wydziału Prawa UŁ Pt. „Etyka a etyka zawodowa”. Rzecznik dyscyplinarny SA w Łodzi Paweł Misiak mówił o postępowaniu dyscyplinarnym według starych i nowych zasad. Pracowaliśmy też w grupach nad redakcją poszczególnych części projektu kodeksu etyki.
 

Podczas Zebrania Delegatów SSP IUSTITIA w Szklarskiej Porębie w czerwcu 2002 powołano ogólnopolski zespół do spraw szkoleń, w którym udział zgłosiły trzy łódzkie iustitianki Joanna Borkowska, Wiesława Kuberska i Barbara Rymaszewska. Szefową zespołu została Wiesława Kuberska.
 

W dniu 23 listopada w gmachu Sądu Okręgowego w Łodzi odbyło się spotkanie poświęcone etosowi zawodów prawniczych. Postanowiliśmy dyskutować o etyce przy otwartej kurtynie. Zaproszenie do debaty przyjęli przedstawiciele innych korporacji prawniczych, którzy z uznaniem przyjęli uchwalony w czerwcu przez Stowarzyszenie Zbiór Zasad Postępowania Sędziów. Zbiór stał się zaczynem dyskusji. Rozmawialiśmy o erozji stosu naszych profesji, konieczności przywrócenia godności urzędu. Udało się chyba również zachęcić kilka oddziałów do realizacji podobnych spotkań.
 

Integrujemy się wewnętrznie na spotkaniach „U Oli”.

 • rok 2003

W dniach 4 – 5 maja we współpracy z Fundacją Batorego zorganizowaliśmy szkolenie w Złotym Potoku dla członków Łódzkiego Oddziału „O sposobach manipulacji i nie tylko”. Uczestniczyło w nim około 30 sędziów. Zapoznawaliśmy się z technikami wywierania wpływu, sposobami kierowania uwagi słuchaczy i wpływania na ich procesy decyzyjne, metodami rozpoznawania manipulacji używanej przez strony konfliktu. Zajęcia prowadził Krzysztof Skoneczny z Fundacji Uwolnienie, który niestety miał problemy z opanowaniem uwagi słuchaczy. Sędzia SO Anna Wesołowska swoje wystąpienie poświęciła programowi przeciw przemocy, sędzia NSA Janusz Zajda omówił problematykę styku prawa cywilnego i administracyjnego, dr Jacek Gęsiak dyskutował z nami o bezpośrednim stosowaniu konstytucji przez sądy.
 

Zespół szkoleniowy Stowarzyszenia zadebiutował organizacją ogólnopolskiej konferencji pod tytułem „Sędzia polski wobec prawa wspólnotowego” w dniach 29 – 31 maja w Arturówku. Oddział Łódzki był współorganizatorem. Wykłady prowadzili profesor Andrzej Wróbel (SSN) „Znaczenie wyroków ETS w Luksemburgu dla wykładni prawa wspólnotowego” i „Metody wykładni prawa wspólnotowego”, oraz dr Dawid Miąsik „Wtórne źródła prawa wspólnotowego” i „Zasady prawa wspólnotowego”. Druga część zajęć była poświęcona rozwiązywaniu kazusów. Wykłady wprowadzające i omówienie obowiązujących dyrektyw przedstawili profesor Zbigniew Hajn (Uniwersytet Łódzki), dr Monika Jagielska (Uniwersytet Śląski), dr Maciej Szpunar (Uniwersytet Śląski) i prof. Piotr Hofmański.
 

Równolegle w tym samym miejscu odbywało się spotkanie zespołu do spraw poprawy funkcjonowania sądownictwa, w którym pracowali także łodzianie. Celem tego spotkania była prezentacja dotychczasowej pracy zespołu i jego doświadczeń, przygotowanego poradnika dobrych rozwiązań organizacyjnych, sprawdzonych w różnych sądach. Spotkaniu przysłuchiwał się sędzia Tadeusz Wołek, wiceminister sprawiedliwości odpowiedzialny za reformę sądownictwa oraz przedstawiciele Krajowej Rady Sądownictwa.
 

W dniach 19 i 20 września obchodziliśmy dziesiąte urodziny Oddziału w Łodzi. Był bal w hotelu Reymonta i wycieczka „Łódź jakiej nie znacie”. Był czas podsumowań – poprzednie strony kroniki świadczą, że działo się niemało – i czas snucia planów na przyszłość. Naprawdę było ciepło a jednocześnie uroczyście. Każdy z uczestników naszego święta został obdarowany pamiątkową filiżanką, ozdobioną stosownym napisem. Chcąc w szczególny sposób uhonorować osoby szczególnie nam życzliwe, wręczyliśmy pamiątkowe emblematy IUSTITII Pani sędzi Teresie Romer, prezes Stowarzyszenia, ze słowami wdzięczności za przewodzenie IUSTITII i przyjaźń dla naszego Oddziału, Jackowi Chlebnemu, „ojcu założycielowi” łódzkiej IUSTITII z podziękowaniem, że z uporem i wytrwałością budował Stowarzyszenie w Łodzi w niełatwych dla sędziów czasach, oraz Marioli Szczepańskiej, od wielu lat naszemu „ministrowi finansów”, dzięki pracy której nie ogłosiliśmy upadłości. Z ust Pani sędzi Romer usłyszeliśmy wiele gorących podziękowań za aktywność oddziału, za to, ze włączamy się zawsze we wszystkie inicjatywy, że zawsze jesteśmy gotowi do pracy i współpracy. Na nasz bal przybyło wielu gości. Następnego dnia pokazaliśmy naszym gościom najpiękniejsze zakątki Łodzi fabrykanckiej. Zdjęcia mówią same za siebie, wszystkim śmiały się buzie.
 

13 grudnia obradowaliśmy na temat „Model kształcenia uczestników wymiaru sprawiedliwości”. W gmachu Sądu Okręgowego zorganizowaliśmy spotkanie z innymi korporacjami prawniczymi. Był to czas gorących debat, gdyż pojawiły się pierwsze propozycje centralizacji naboru, szkolenia i egzaminowania. Gościliśmy adwokatów, radców, ich aplikantów, sędziów i przedstawicieli Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego. Dyskusja właściwie przekonała nas, że poglądy mamy zbieżne, ale z realizacją jest gorzej. Były plany cykliczności takich spotkań, ale się nie udało.

 • rok 2004

W dniu 7 maja zaproponowaliśmy sędziom spotkanie z foniatrą na temat technik emisji głosu. Mieliśmy okazję przekonać się, jak niewiele wiemy o procesie mówienia, oraz jak bardzo ta wiedza ułatwiłaby nam pracę, jak ochroniłaby nasze struny głosowe.
 

Wykład o ustawie o zamówieniach publicznych w dniu 4 czerwca wygłosił na nasze zaproszenie profesor dr hab. Wojciech Katner.
 

W dniu 8 czerwca, w siedzibie Sądu Okręgowego w Łodzi, przy współpracy z Instytutem Badań DNA z Warszawy, przeprowadziliśmy kilkugodzinne szkolenie „Dowód z DNA w procesach o ustalenie ojcostwa”. Słuchaczami byli sędziowie sądów łódzkich, zajęcia prowadzili specjaliści kryminalistyki z Instytutu.
 

18 czerwca zaprosiliśmy koleżanki i kolegów na integracyjne „Powitanie lata”
W październiku 2004 roku zespół szkoleniowy (łodzianki!!) zainaugurował spotkanie z cyklu „Czwartkowe obiady w piątkowe wieczory”. Pomysłodawczynią była Joanna Borkowska z Łodzi. Chcieliśmy prezentować nasze pasje, hobby, nietypowe zajęcia. Akcentem łódzkim było późniejsze spotkanie ze Sławkiem Kellerem, poetą i sędzią łódzkim.

 • rok 2005

Był to rok przebiegający pod hasłem seminariów i szkoleń o tematyce ekonomicznej lub ściśle z nią związanej.
 

Rozpoczęliśmy w dniach 4 – 6 marca ogólnopolską konferencją „Edukacja ekonomiczna sędziów” w hotelu Reymont w Łodzi. Organizatorem był nasz Oddział i zespół szkoleniowy IUSTITII, kierowany przez Wiesię Kuberską. To była inauguracja programu realizowanego dla całej Polski, dzięki współpracy z Narodowym Bankiem Polskim. Twórczyniami idei programu były Małgorzata Wasylczuk (W-wa) i Barbara Rymaszewska. Programy wszystkich konferencji w cyklu stworzyły i prowadziły Wiesława Kuberska, wówczas szefowa zespołu szkoleniowego Stowarzyszenia i Małgorzata Wasylczuk. Konferencję łódzką rozpoczął wykład inauguracyjny profesora Leszka Balcerowicza, o problematyce bankowej w postępowaniu i orzecznictwie sądowym wykładał dr Marek Trębala. Sędzia SA Wiesława Kuberska wyłożyła zagadnienia wpływu upadłości podmiotów gospodarczych na tok innych postępowań sądowych z udziałem tych podmiotów. Profesor Wojciech Katner przedstawił temat „Przekształcanie spółki cywilnej w inne handlowe spółki osobowe”.
 

Kolejną odsłoną cyklu „Edukacja ekonomiczna sędziów” dla sędziów w Łodzi była prezentacja Sławomira Kabzy z Wydziału Statystyczno – Dewizowego NBP O/Łódź w dniu 20 czerwca w siedzibie Sądu Okręgowego.
 

Sędzia Wiesława Kuberska była jedną z uczestniczek szkolenia w Reno w Nevadzie, zorganizowanego w dniach 3 – 9 grudnia przez National Judical College w Reno. Słuchaczom polskim przedstawiono amerykański model trójpodziału władzy ze szczególnym uwzględnieniem sądownictwa, sędziowskie zarządzanie sprawami, model zarządzania sądem jako jednostka organizacyjną, zaprezentowano polskim sędziom sposoby i metody racjonalnego nauczania dorosłych, kolejne fazy jawnego rozpoznawania spraw cywilnych.

 • rok 2006

W dniach 14 – 16 stycznia zrealizowaliśmy jeszcze jedną konferencję z cyklu Edukacja ekonomiczna sędziów, tym razem w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym UŁ i tym razem z programem cywilnym. Sędzia SA Wiesława Kuberska wyłożyła zagadnienia wpływu upadłości podmiotów gospodarczych na tok innych postępowań sądowych z udziałem tych podmiotów, profesor Henryk Haak omówił ustawę o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, dr Jacek Błaszczyk, sędzia SA w Łodzi przedstawił problematykę początku życia człowieka i jego karnoprawnej ochrony z uwzględnieniem odpowiedzialności za błąd w sztuce lekarskiej, sędzia Rafał Cebula z pasją zajął się propagowaniem instytucji mediacji w postępowaniu cywilnym.
 

Wiosną pomaszerowaliśmy w Pierwszym Rajdzie Pieszym po Parku Krajobrazowym Wzniesień Łódzkich, a październikową słoneczną jesienią w Drugim Rajdzie Pieszym. Inicjatorką tych spotkań była Iza Wawrzynkiewicz. Dotychczas odbyły się cztery wypady do Parku. Zawsze naszym cicerone był dyrektor Parku Hieronim Andrzejewski, który z pasją opowiadał o tym naprawdę wartym zainteresowania – momentami zachwycającym – miejscu. Dzięki jego uprzejmości zwiedzaliśmy również fragmenty parku, z reguły nieudostępniane spacerowiczom. W rajdach uczestniczyły całe rodziny i ich przyjaciele, najmłodsza uczestniczka rajdu miała niespełna rok (córeczka Pawła Sydora). Ostatnie dwa rajdy miały miejsce 12 września 2009 r. i 2 października 2010 r.
 

Tradycją stały się nasze spotkania na terenie „Starej Kuźni” – klimatycznego miejsca w otulinie Parku, gdzie pieczemy kiełbaski, śpiewamy, tańczymy, słuchamy opowieści o Parku i wpatrujemy się w ogień w wielkim, starym palenisku. Tak było właśnie 2 października 2010 r., kiedy „Witaliśmy Jesień”. Wcześniej – w czerwcu 2009 r. – równie sympatycznie witaliśmy tam Lato. No, może było więcej tańców…

 • rok 2007

W 2007 roku łódzcy iustitianie dwukrotnie odwiedzili Walewice.

W dniach 18 – 19 maja podczas spotkania wiosennego członkowie i sympatycy Oddziału, w tym koleżanki i koledzy z Gdańska, Kalisza i Krakowa zwiedzili stadninę koni w goszczącym nas ośrodku, z lubością poznawali smaki regionalnej kuchni, oddawali się dyskusjom na tematy dowolne. Część spotkania poświeciliśmy na wysłuchanie wykładu naszego niezrzeszonego kolegi sędziego Krzysztofa Depczyńskiego, który zrelacjonował zmiany w ustawie o kosztach sądowych. Wykorzystaliśmy obecność prezesa IUSTITII sędzi Ireny Kamińskiej, aby zapoznać się z bieżącą pracą i dokonaniami zarządu Stowarzyszenia.
 

W dniach 23 – 25 listopada wróciliśmy do Walewic na spotkanie jesienne. Również ten wyjazd miał przede wszystkim charakter integracyjny, spotkaliśmy się z kolegami z Kalisza, Gdańska i Bydgoszczy. Rozpoczęliśmy jednak ciekawym spotkaniem z psychologiem i terapeutą, który swój wykład o społecznym funkcjonowaniu osób z zaburzeniami psychicznymi musiał przedłużyć z powodu lawiny pytań z naszej strony. Próbowaliśmy dociec, co oznacza zespół Aspargowa (nieumiejętność rozpoznawania potrzeb społecznych i uwzględniania ich w swoim zachowaniu, brak empatii), czym charakteryzuje się osobowość paranoiczna, cóż takiego oznacza osobowość anankastyczna (nadmierne przywiązanie do porządkowania wszystkiego i wszystkich wokół siebie). Okazało się też, ze nawet największe bałaganiarstwo nie oznacza nieprawidłowej osobowości. Sędzia SO Krzysztof Eichsteadt, zastępca rzecznika dyscyplinarnego SO w Łodzi poświęcił swój wykład postępowaniu dyscyplinarnemu. Sędzia Dorota Marszałkowska, nasza przedstawicielka w MEDEL przedstawiła nam międzynarodowe organizacje sędziów i prokuratorów w prezentacji „Sędziowie ponad podziałami”. Irena Kamińska zrelacjonowała działalność zarządu Stowarzyszenia.

 • rok 2008

Narastający w środowisku sędziowskim niepokój związany z tworzoną przez polityków i media sytuacją wokół wymiaru sprawiedliwości, skłonił nas do podjęcia próby dyskusji o statusie sędziego. W tym celu, we współpracy z prezesem SO Ewą Chałubińską zorganizowaliśmy w dniu 25 lutego drugie spotkanie z łódzkimi parlamentarzystami, poświęcone kondycji wymiaru sprawiedliwości. Pojawiło się bardzo wieku sędziów apelacji łódzkiej, wielu przedstawicieli mediów, ogromna sala konferencyjna w Sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, pękała w szwach. Niestety tym razem ledwie troje spośród posłów i senatorów pojawiło się na spotkaniu, kilku dalszych odpowiedziało listownie na nasze zaproszenie. Mówiliśmy o kondycji wymiaru sprawiedliwości, o tym jak potrzebne nam jest zaufanie ze strony pozostałych władz, jak potrzebne nam i społeczeństwu jest stabilne, dobre prawo z jednej strony i mądry, silny, niezależny sąd i niezagrożony w niezawisłości sędzia. Trochę jednak mówiliśmy do siebie samych….
 

Zainaugurowaliśmy spotkania zatytułowane „Poznajmy nasze miasto”. To pomysł Basi Rymaszewskiej, aby w cyklu kilkugodzinnych spacerów po mieście przybliżyć arcyciekawą historię naszego miasta, wszystkim chętnym, nie tylko członkom Stowarzyszenia. Pierwsze spotkanie po królestwie rodu Poznańskich poprowadziła redaktor Joanna Podolska. Po niej pałeczkę przejął Piotr Machlański, historyk zajmujący się dziejami naszego miasta zawodowo, ale i z potrzeby serca. W spacerach po Łodzi uczestniczymy wraz z rodzinami i przyjaciółmi. Najmłodsza uczestniczka miała bodaj trzy miesiące, kiedy wędrowała wraz z nami po Księżym Młynie.
 

Z panem Piotrem wędrowaliśmy śladami starych rodów fabrykanckich, tropiliśmy ślady secesji, badaliśmy wielokulturowość Łodzi, odwiedziliśmy pałac Poznańskiego, słuchaliśmy mini koncertu w Akademii Muzycznej w Łodzi, przemierzyliśmy część Śródmieścia i Polesia. W sumie odbyliśmy już sześć spacerów po Łodzi i mamy obietnicę następnych. W październiku 2009 r. poznawaliśmy okolice Placu Dąbrowskiego, w maju 2010 r. tropiliśmy „Łódzkie Judaiki” (stare Bałuty – teren getta, Park Ocalałych, Cmentarz Żydowski), a w listopadzie 2010 r. w strugach deszczu zwiedzaliśmy pomniki polskiej niepodległości.
 

Okazuje się, że poza integracją, spotkania te mają dla nas wszystkich walory poznawcze nie do przecenienia. Z informacji kolegów wiem, że stały się inspiracją dla niektórych z najmłodszych uczestników do zaproponowania podobnych zajęć w ich klasach i szkołach.

 • rok 2009

We wrześniu w dniach 25 – 26 Basia Bojakowska przy wsparciu ze strony koleżanek i kolegów z naszego Oddziału, pracujących w okręgu Sądu Okręgowego w Sieradzu, zorganizowała szkolenie w przepięknym Kamionie. Jest to mała miejscowość, położna nad brzegiem Warty w powiecie wieluńskim, słynna z pięknych tras spacerowych i rowerowych oraz „morskiego mikroklimatu". A także fresków Jerzego Dudy – Gracza w tamtejszym kościele parafialnym. No właśnie, zaczęło się od niezwykle miłej i wyjątkowej wizyty części grupy u księdza proboszcza, podczas gdy inni uczestnicy szkolenia spływali kajakami. Potem był wykład SSN Dariusza Świeckiego – „Dostęp do informacji niejawnych”, a wieczorem wiele informacji poufnych podczas zabawy tanecznej i ogniska z udziałem muzyków z ludowymi przyśpiewkami, DJ i … księdza proboszcza.
 

Następnego dnia wysłuchaliśmy wykładu naszego specjalnego gościa, sędziego Garetha Daviesa na temat „Systemu prawa brytyjskiego”. Sędzia był gościem Oddziału przez cały tydzień, zaproszonym przez Kasię Kamińską – Krawczyk. Pokazaliśmy mu nasze miasto, nasze sądy, nasze zwyczaje i sposób jeżdżenia na rowerze! Ile było radości z zakładania angielskiej peruczki sędziowskiej, wykonanej z końskiego włosia! Przy okazji ćwiczyliśmy język angielski.

 • rok 2010

W dniach 10 – 12 września spotkaliśmy się w Załęczu Wielkim nad Wartą, w Ośrodku ZHP „Nadwarciański Gród". Jest to mała miejscowość położna nad brzegiem Warty w powiecie wieluńskim, słynna z pięknych tras spacerowych i rowerowych, oraz meandrów Warty. Zwiedzaliśmy Działoszyn, widzieliśmy Żabi Staw – ten od Tolibowskiego z nenufarami z „Nocy i dni”, kamieniołomy ze skamielinami i wytwórnię marmurów. Była też niezwykle osobista opowieść Basi Bojakowskiej o pięknych miejscach Jej dzieciństwa, połączona z wędrówką po nich.
 

Warsztaty psychologiczne poprowadziła Magda Najda.
 

Wszystko to znów było zasługą koleżanek i kolegów z Sieradza i okolic.
 

Od lat organizujemy spotkania wigilijne. Na prośbę kolegów zrezygnowaliśmy ze spotkań „U Oli”, w lokalu kameralnym, gościnnym, ale położonym daleko od Śródmieścia na rzecz miejsc w centrum miasta. Jedną z wigilijnych kolacji zorganizowaliśmy w „Soplicowie”, następne w „Cykadzie”, przeuroczym, klimatycznym i przytulnym lokalu, ale okazał się on wkrótce zbyt przytulny i nie mógł pomieścić wszystkich chętnych. Wówczas przenieśliśmy się do restauracji „Cafe Lulu”, która organizuje dla nas tradycyjne spotkania wigilijne z opłatkiem już od trzech lat. Spotkania te nieodmiennie cieszą się sporym zainteresowaniem, wiemy, że co roku są oczekiwane. W tym roku także się odbyło.

 • Podsumowanie

Łódzcy IUSTITIANIE intensywnie pracowali i działali na forum ogólnokrajowym. Basia Rymaszewska, Irena Kamińska i Wiesia Kuberska były członkami Zarządu całego Stowarzyszenia, Irena Kamińska była także jego prezesem. Pracowaliśmy w zespołach problemowych (tematycznych), powołanych na forum ogólnopolskiej IUSTITII.
 

W zespole koordynatorów, który zajmował się tematyką szkolenia dorosłych i kodyfikacją karną 1997 roku, pracowali Piotr Feliniak i Barbara Rymaszewska.
 

Wiesława Kuberska szefowała zespołowi szkoleniowemu, w jego pracach brały udział również Joanna Borkowska i Basia Rymaszewska.
 

Powołanym w 2004 roku zespołem do spraw mediów kierowała Barbara Rymaszewska, pracowała w nim również Anna Wesołowska.
 

W pracach zespołu do spraw poprawy funkcjonowania sądownictwa brali udział Irena Kamińska i Krzysztof Rybka.
 

Powyższe zapiski kronikarskie, obrazujące zorganizowane konferencje, szkolenia, seminaria świadczą, że staraliśmy się podążać za zmianami prawa pozytywnego, że aktywnie reagowaliśmy na próby kodyfikacji ustroju sądownictwa w Polsce, ze głęboko na sercu leży nam problematyka etosu sędziowskiego. Zawsze byliśmy otwarci na debatę z udziałem inny korporacji prawniczych, podejmowanymi inicjatywami dając dowód, że troską naszą jest współpraca wszystkich uczestników wymiaru sprawiedliwości. Równie dużą wagę przywiązujemy do spotkań integracyjnych, które zawsze są miejscem wymiany doświadczeń i poznania kolegów z bardziej prywatnej strony.
 

Służyliśmy i służymy nadal naszą aktywnością i doświadczeniem na forum ogólnopolskim, jak wspomniała prezes stowarzyszenia sędzia Teresa Romer podczas obchodów X – lecia naszego Oddziału, zawsze można było na nas liczyć. Rozwój naszych działań, ich zasięg, mnogość podejmowanych inicjatyw są dla nas samych niemałym zaskoczeniem!
 

Naprawdę możemy być dumni z naszej dotychczasowej działalności, z naszej łódzkiej IUSTITII.
 

Jak wynika z „danych kadrowych”, Łódzki Oddział Stowarzyszenia należy do najliczniejszych w kraju. Naszym zdaniem wzrost liczby członków bardziej zawdzięczamy inicjatywom na rzecz lokalnego środowiska, niż próbom obietnic poprawy bytu sędziów. Nigdy nie ulegliśmy presji przekształcenia się w quasi związek zawodowy, zawsze większości z nas bliższa była idea klasycznego stowarzyszenia. Obecnie nasz Oddział liczy około stu członków, sytuację można ocenić jako stabilną.

 

Opracowanie:
Barbara Rymaszewska i Wiesława Kuberska.