mapa   
iustitia-lodz.pl

25 LECIE ODDZIAŁU

25 LAT STOWARZYSZENIA SĘDZIÓW POLSKICH IUSTITIA ODDZIAŁ W ŁODZI 11 MAJA 2018 R.

Wiosną 2018 r. Łódzki Oddział SSP IUSTITIA ukończył 25 lat. Uroczystości jubileuszowe zorganizowaliśmy 11 maja 2018 r.
Oficjalna część obchodów odbyła się w sali posiedzeń Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, dzięki wielkiej uprzejmości Pani Dziekan prof. Agnieszki Liszewskiej. Wśród zaproszonych gości powitaliśmy przedstawicieli władz łódzkich sądów, świata akademickiego, władz samorządowych adwokatów, radców prawnych i komorników. Zostali również zaproszeni byli prezesi zarządów Oddziału, którzy pełnili swoje funkcje przez minione 25 lat, obecnie już niebędący członkami Stowarzyszenia, jak Pani Sędzia Irena Kamińska. Gościem był też Pan Bartosz Pilitowski, Prezes Zarządu Fundacji Watch Court Polska. Wśród IUSTITIAN przeważali sędziowie z najdłuższym stażem członkowskim, choć nie zabrakło przedstawicieli najmłodszego pokolenia.
Prezes Zarządu Oddziału Wiesława Kuberska po ciepłym powitaniu wszystkich zgromadzonych, przypomniała historię Oddziału, podkreślając najważniejsze dokonania jego członków na rzecz środowiska sędziowskiego, w tym organizowane przez lata szkolenia, otwarte także dla sędziów niezrzeszonych. Uczyliśmy się wszystkiego, poczynając od zmian w prawie, po obsługę komputera i naukę języków obcych. Nie zapominaliśmy o spotkaniach integracyjnych. Niemało miejsca Pani Sędzia Wiesława Kuberska poświęciła aktywności łódzkich IUSTITIAN na forum ogólnopolskim, bo też przez wiele lat mieliśmy łódzkich przedstawicieli w Zarządzie Ogólnopolskim, współredagowaliśmy czasopismo wydawane przez IUSTITIĘ, pracowaliśmy w wielu zespołach problemowych i komisjach.
Pani Prezes przypomniała także działania Oddziału na rzecz obrony praworządności i niezależności trzeciej władzy oraz niezawisłości sędziów. Inicjatywy te zmuszeni byliśmy podejmować już od początku istnienia Oddziału. Pierwszą petycję do ówczesnego Ministra Sprawiedliwości wszyscy członkowie oddziału wystosowali w marcu 1993 roku i właściwie przez całe 25 lat podejmowanie uchwał i innych działań w obronie trzeciej władzy okazywało się konieczne. Od kilku lat działamy intensywniej na rzecz państwa prawnego wspólnie z przedstawicielami łódzkich samorządów prawniczych. Organizowaliśmy i uczestniczyliśmy w spotkaniach na placu Dąbrowskiego w pamiętnym lipcu 2017 roku i w następnym roku. Podczas tych spotkań uświadomiliśmy sobie głęboką potrzebę dialogu społecznego, co zaowocowało inicjatywą „Bądźmy razem”, w ramach której prawnicy łódzcy spotykają się z Obywatelami i objaśniają zawiłości rozwiązań ustrojowych i prawnych.

Wszystkie te działania Pani Sędzia W. Kuberska przedstawiła w formie prezentacji komputerowej, dostępnej na naszej stronie pod hasłem „25 lat Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA Oddział w Łodzi, 11 maja 2018 rok”.
Zaproszeni Goście złożyli na ręce Pani Prezes kwiaty i gratulacje dla całego Oddziału, podkreślając aktywność Łódzkiego Oddziału Stowarzyszenia, bardzo zauważalną w Łodzi.
Oficjalne obchody zakończyło wystąpienie Pana Bartosza Pilitowskiego, który bardzo ciekawie przedstawił sąd widziany oczami uczestników procesu. Było to nowe doświadczenie dla nas sędziów, patrzących na salę sadową z perspektywy drugiej strony stołu sędziowskiego.
Pomostem pomiędzy częścią oficjalną a wieczornym balem był spacer szlakiem łódzkich zabytków związanych z wymiarem sprawiedliwości. Niestety, przegraliśmy z przyrodą. Spacer przerwała niezwykle gwałtowna, wręcz nawalna burza. A wieczorem spotkaliśmy się na balu we wnętrzach Centralnego Muzeum Włókiennictwa, w niepowtarzalnej łódzkiej Białej Fabryce. Była dobra zabawa oraz smakowity tort urodzinowy. Nie zabrakło wspomnień, które zakończyła prezentacja fotografii z 25 lat istnienia łódzkiej IUSTITII.

GALERIA ZDJĘĆ: