zaloguj  zarejestruj      mapa   
iustitia-lodz.pl

Aktualności

Pokaż aktualności z roku:

Uchwały z dnia 23.10.2017 r.

03.11.2017

Szanowni Państwo. Koleżanki i Koledzy.

W imieniu Zarządu Łódzkiego Oddziału Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA uprzejmie informuję, że w dniu 23 października 2017 r. odbyło się Zebranie Oddziału Stowarzyszenia. W czasie zebrania podjęto następujące uchwały.

 • Uchwała nr 1 z dnia 23.10.2017 r.
  Zebranie Łódzkiego Oddziału SSP IUSTITIA w pełni akceptuje akcję edukacyjną „Bądźmy razem !” i postanawia o jej kontynuacji w dotychczasowej formule.
 • Uchwała nr 2 z dnia 23.10.2017 r.
  Zebranie Łódzkiego Oddziału SSP IUSTITIA w pełni akceptuje przystąpienie do akcji edukacyjnej prowadzonej wspólnie z samorządami prawniczymi i postanawia o jej kontynuacji.
 • Uchwała nr 3 z dnia 23.10.2017 r.
  Zebranie Łódzkiego Oddziału SSP IUSTITIA aprobuje podjęcie działań utworzenia kanału Oddziału na You Tube zajmującego się edukację prawną. Działaniami tymi będzie kierował Sędzia SO w Łodzi Rafał Maciejewski.

Powołano również zespół do ds. organizacji obchodów 25. lecia Oddziału w składzie: Wiesława Kuberska, Izabela Wawrzynkiewicz, Paweł Sydor, Barbara Rymaszewska i Marta Witoszyńska.

Zapraszamy do pomocy wszystkich innych członków Stowarzyszenia.

Z poważaniem
Wiesława Kuberska
Prezes Zarządu Łódzkiego Oddziału SSP IUSTITIA

Zebranie Oddziału 23.10.2017 r. 15:30

20.09.2017

ZAWIADOMIENIE

Szanowni Państwo. Koleżanki i Koledzy.

W imieniu Zarządu Łódzkiego Oddziału Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA uprzejmie informuję, że w dniu 23 października 2017 r. o godz. 15.30 w sali konferencyjnej na III piętrze starego budynku Sądu Okręgowego w Łodzi odbędzie się Zebranie Oddziału Stowarzyszenia.

Porządek obrad Zebrania Oddziału jest następujący:

 1. Dyskusja nad stanem finansów Oddziału.
 2. Dyskusja nad formami działalności Stowarzyszenia i łódzkiego Oddziału.
 3. Organizacja obchodów 25. urodzin naszego Oddziału.
 4. Wolne wnioski.

Obecność Państwa nie jest obowiązkowa, ale jak zwykle bardzo wskazana.

Z poważaniem

Wiesława Kuberska

Prezes Zarządu Łódzkiego Oddziału SSP IUSTITIA

Bezpośrednie stosowanie Konstytucji

12.09.2017

Szanowni Państwo,

W imieniu zarządu oddziału łódzkiego SSP IUSTITIA zapraszam na szkolenie „Bezpośrednie stosowanie Konstytucji” W dniach 20-22 października 2017 r. w Sandomierzu w Hotelu Sarmata.

Adres strony hotelu: hotelsarmata.pl Szkolenie rozpoczyna się w piątek w dniu 20 października 2017 r. od kolacji i spotkania integracyjnego połączonego z zabawą taneczną. Wykłady zostały zaplanowane na sobotę – 21 października 2017 r. Prelegentami będą sędzia Sądu Najwyższego Dariusz Kala i profesor Marek Chmaj. Dodatkowo w sobotę planujemy zwiedzanie Sandomierza wraz z przewodnikiem.

Koszt całkowity szkolenia to kwota 500,00 zł.

Wysokość dofinasowania dla członków oddziału łódzkiego SSP IUSTITIA to kwota 230,00 zł.

Osoby zainteresowane prosimy o wpłatę kwoty 270,00 złotych do dnia 30 września 2017 roku na rachunek Oddziału SSP Iustitia w Łodzi z dopiskiem „szkolenie Sandomierz imię i nazwisko:

Konto bankowe: Bank Polska Kasa Opieki SA, VI Oddział w Łodzi, numer 74 1240 3031 1111 0000 3426 7655

Uprzejmie informujemy, iż o uczestnictwie w szkoleniu decyduje kolejność wpłat. Współorganizatorami szkolenia są oddziały warszawski i śląski SSP Iustitia.

Jednocześnie zapraszam na kolejne spotkanie edukacyjne z Łodzianami .

Bądźmy razem !

na rozmowę o pozycji ustrojowej Sądu Najwyższego, do której zaprosiliśmy również sędziego Sądu Najwyżeszego. Spotkanie odbędzie się w dniu 12.09.2017 roku o godzinie 18.00 w Klubie 6. Dzielnica, ul. Piotrkowska 102.

W imieniu Zarządu oddziału łódzkiego

SSP IUSTITIA

Iza Wawrzynkiewicz

Bądźmy razem !

01.08.2017

Bądźmy razem!

31.07.2017

Szanowni Państwo,


Pod hasłem Bądźmy razem! udało się łódzkiemu środowisku prawniczemu spotkać z Państwem – wolnymi Obywatelami naszego Miasta na wiecu przed gmachem Sądu Okręgowego w Łodzi w dniu 23 lipca 2017 r.

W czasie tego spotkania wszyscy uświadomiliśmy sobie głębszą potrzebę wzajemnych kontaktów celem wymiany poglądów, doświadczeń i wiedzy na temat szeroko rozumianego życia społecznego i porządku prawnego w demokratycznym państwie, za jaki chcemy uznawać Rzeczpospolitą Polską.

Dialog społeczny nie jest możliwy bez osobistych kontaktów, przychylnego i wnikliwego wysłuchania wzajemnych argumentów, podjęcia próby zrozumienia drugiego człowieka – obywatela. Aby wytworzyć taki stan nie możemy poprzestać na incydentalnych, sporadycznych spotkaniach, a zatem konieczne staje się wypracowanie rozwiązań pozwalających na systematyczne prowadzenie rozmowy o tym, co nas otacza, co ewentualnie wymaga zmian i w jakim kierunku te zmiany mają iść.
Prawnicy łódzcy, uczestniczący w wymiarze sprawiedliwości w różnych jego aspektach, pragną przybliżyć Państwu fakty dotyczące tych zagadnień i zachęcić do własnych przemyśleń, bez jakiejkolwiek agitacji politycznej.

Proponujemy Państwu na początek dwa spotkania dotyczące bardzo gorąco interesujących nas wszystkich kwestii:
- w dniu 8.08. 2017 r., godz. 18.00
w „Klubie 6 Dzielnic”, ul. Piotrkowska 102, spotkanie poświęcone ustrojowi sądów powszechnych;
- w dniu 29.08.2017 r., godz. 18.00
w „Klubie 6 Dzielnic”, ul. Piotrkowska 102, spotkanie poświęcone ustrojowi i funkcjonowaniu Krajowej Rady Sądownictwa.

Wstęp wolny. Bardzo serdecznie zapraszamy!

Bądźmy razem!

Łódzcy prawnicy

23.05.2017 - Dzień Wymiaru Sprawiedliwości

16.05.2017

 

Kontynuacja cyklu zajęć seminaryjnych

13.05.2017

Szanowni Państwo – Członkowie Stowarzyszenia oraz jego Sympatycy.

Zarząd Oddziału serdecznie przypomina o kontynuacji cyklu zajęć seminaryjnych, w ramach którego w dniu 15 maja 2017 r. na temat „Wybrane zagadnienia obrotu nieruchomościami rolnymi po dniu 1 maja 2016 r.” będzie mówiła SSO Barbara Bojakowska. Spotkania będzie mieć miejsce w Sali konferencyjnej (IV piętro p.430) w siedzibie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Al. T. Kościuszki 107/109, od godziny 1530 do godziny 1800.

Wstęp na seminarium jest wolny, dostępny dla wszystkich sędziów, referendarzy, asystentów sędziów i aplikantów. Nie ma wymogu wcześniejszego zgłaszania chęci udziału w zajęciach.

Jednocześnie informujemy, że ze względów organizacyjnych zostaje odwołane spotkanie w dniu 5 czerwca 2017 r. na temat „Podział majątku wspólnego. Rozliczenie nakładów na majątek wspólny.”

Z wyrazami szacunku


SSA Wiesława Kuberska
Prezes Zarządu
Łódzkiego Oddziału SSP IUSTITIA

Dzień Wymiaru Sprawiedliwości

04.04.2017

Szanowni Państwo.

Koleżanki i Koledzy.

W imieniu Zarządu Łódzkiego Oddziału Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA przypominam Państwu, w dniu 23 maja będziemy obchodzić Dzień Wymiaru Sprawiedliwości. Jest to dzień upamiętniający rocznicę śmierci sędziego śledczego Giovanniego Falcone i innych towarzyszących mu osób. W tym dniu sędziowie, pracownicy sądów i przedstawiciele innych zawodów prawniczych na znak obchodów Dnia Wymiaru Sprawiedliwości powinni wpiąć do ubrań fioletowe wstążeczki, a także uczestniczyć w innych formach obchodów, organizowanych w miarę swoich możliwości. Dzień Wymiaru Sprawiedliwości nie ma konotacji politycznych, a jest jedynie wyrazem poszanowania idei sprawiedliwości, która powinna być wszystkim nam bardzo bliska.

Dziękuję już teraz za udział w obchodach.

 

Z wyrazami szacunku


SSA Wiesława Kuberska
Prezes Zarządu
Łódzkiego Oddziału SSP IUSTITIA

Kontynuacja cyklu zajęć seminaryjnych

04.04.2017

Szanowni Państwo – Członkowie Stowarzyszenia oraz jego Sympatycy.

Zarząd Oddziału serdecznie przypomina o kontynuacji cyklu zajęć seminaryjnych, w ramach którego członkowie naszego Stowarzyszenia poprowadzą dyskusję:  

 • w dniu 24 kwietnia 2017 r. na temat „Pokrzywdzony a oskarżony w postępowaniu karnym. Zdolność do samodzielnej obrony”. Moderatorzy: SSO Paweł Sydor i SSR Damian Krakowiak;  
 • w dniu 8 maja 2017 r. „Rozkład ciężaru dowodu w procesie cywilnym. Studium przypadku.” Moderator: SSA Wiesława Kuberska;  
 • w dniu 15 maja 2017 r. na temat „Wybrane zagadnienia obrotu nieruchomościami rolnymi po dniu 1 maja 2016 r.” Moderator: SSO Barbara Bojakowska;  
 • w dniu 5 czerwca 2017 r. na temat „Podział majątku wspólnego. Rozliczenie nakładów na majątek wspólny.” Moderator: SSO Barbara Bojakowska;

Spotkania będzie mieć miejsce w siedzibie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Al. T. Kościuszki 107/109, od godziny 15.30 do godziny 18.00. Wstęp na seminarium jest wolny, dostępny dla wszystkich sędziów, referendarzy, asystentów sędziów i aplikantów. Nie ma wymogu wcześniejszego zgłaszania chęci udziału w zajęciach.

Serdecznie pozdrawiam i zapraszam
Prezes Zarządu
SSA Wiesława Kuberska

Zebranie Oddziału Stowarzyszenia 6.03.2017 r. 15:00

23.02.2017

Szanowni Państwo.

Koleżanki i Koledzy.

 

W imieniu Zarządu Łódzkiego Oddziału Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA uprzejmie informuję, że w dniu 6 marca 2017 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej na III piętrze starego budynku Sądu Okręgowego w Łodzi odbędzie się Zebranie Oddziału Stowarzyszenia.

Porządek obrad Zebrania Oddziału jest następujący:

 1. Przedstawienie sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Zarządu Oddziału za rok 2016.
 2. Dyskusja nad sprawozdaniami.  
 3. Głosowanie w przedmiocie przyjęcia lub odrzucenia sprawozdań.
 4. Wybór Delegatów Oddziału na XXII Zwyczajne Zebranie Delegatów SSP „Iustitia”, które odbędzie się w dniach 31marca - 2 kwietnia 2017 r. w Mszczonowie k. Warszawy.  
 5. Dyskusja nad formami działalności Stowarzyszenia i łódzkiego Oddziału.
 6. Wolne wnioski.

Obecność Państwa nie jest obowiązkowa, ale jak zwykle bardzo wskazana.

Z poważaniem

Wiesława Kuberska

Prezes Zarządu
Łódzkiego Oddziału SSP IUSTITIA

Cykl zajęć seminaryjnych - 13.02.2017 r.

16.01.2017

Szanowni Państwo – Członkowie Stowarzyszenia oraz jego Sympatycy.

Zarząd Oddziału serdecznie przypomina o kontynuacji cyklu zajęć seminaryjnych, w ramach którego członkowie naszego Stowarzyszenia poprowadzą dyskusję w dniu 13 lutego 2017 r. – „Wybrane zagadnienia zasiedzenia służebności przesyłu lub służebności gruntowej o treści odpowiadającej służebności przesyłu. Zasiedzenie udziałów we współwłasności.”

Moderator: SSO Barbara Bojakowska.

Spotkania będzie mieć miejsce w siedzibie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Al. T. Kościuszki 107/109, od godziny 15.30 do godziny 18.00. Wstęp na seminarium jest wolny, dostępny dla wszystkich sędziów, referendarzy, asystentów sędziów i aplikantów. Nie ma wymogu wcześniejszego zgłaszania chęci udziału w zajęciach.

 

Serdecznie pozdrawiam i zapraszam

Prezes Zarządu

SSA Wiesława Kuberska

Zmiana wysokości składek

04.01.2017

Szanowni Państwo – Członkowie Stowarzyszenia

Zarząd Oddziału uprzejmie informuje, że w dniu 17 listopada 2016 r.
Zebranie Oddziału podjęło uchwałę o podwyższeniu składki członkowskiej do kwoty 40 (czterdziestu) złotych począwszy od miesiąca grudnia 2016 roku.
Bardzo prosimy wszystkich członków Oddziału o odprowadzanie składek w nowej wysokości.


Serdecznie pozdrawiam i dziękuję w imieniu Zarządu
Wiesława Kuberska