mapa   
iustitia-lodz.pl

Aktualności

Pokaż aktualności z roku:

Zebranie oddziału 14.05.2018 r.

18.04.2018

Szanowni Państwo. Koleżanki i Koledzy.

W imieniu Zarządu Łódzkiego Oddziału Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA uprzejmie informuję, że w dniu 14 maja 2018 r. o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Sądu Apelacyjnego o nr 36 – na parterze nowego budynku, w Łodzi przy ulicy Narutowicza 64 – odbędzie się Zebranie Oddziału Stowarzyszenia.
Porządek obrad Zebrania Oddziału jest następujący:

 1. Podsumowanie mijającej kadencji obecnych władz Oddziału.
 2. Wybory nowych władz Oddziału.
 3. Dyskusja i wyrażenie stanowiska w przedmiocie aktualnej sytuacji w wymiarze sprawiedliwości.
 4. Plan działalności na bliższą i dalszą przyszłość.
 5. Wolne wnioski.


Obecność Państwa nie jest obowiązkowa, ale jest niezwykle wskazana z uwagi na wyborczy charakter Zebrania Oddziału.

Z poważaniem

Wiesława Kuberska
Prezes Zarządu Łódzkiego Oddziału SSP IUSTITIA

OŚWIADCZENIE Z DNIA 19 MARCA 2018 R.

20.03.2018

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU SSP IUSTITIA ODDZIAŁ W ŁODZI
Z DNIA 19 MARCA 2018 R.

 

W dniu dzisiejszym na Zebraniu Oddziału SSP Iustitia w Łodzi Panowie Sędziowie: Krzysztof Kurosz i Janusz Pelczarski złożyli ustne wyjaśnienia przyczyn nie respektowania apelu Zarządu SSP Iustitia z dnia 28.08. 2017 r. o nie przyjmowaniu stanowisk prezesów sądów po prezesach odwołanych na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 12.07.2017 r. o zmianie ustawy – prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw.

UCHWAŁA NR 1 Z DNIA 26 STYCZNIA 2018 R.

20.03.2018


UCHWAŁA NR 1
ZEBRANIA SSP IUSTITIA ODDZIAŁ W ŁODZI
Z DNIA 26 STYCZNIA 2018 R.

 

Zebranie Oddziału SSP Iustitia w Łodzi wzywa Państwa Sędziów: Krzysztofa Kurosza, Dorotę Drab i Janusza Pelczarskiego, do złożenia w terminie 14 dni Zarządowi Oddziału, pisemnego wyjaśnienia przyczyn nie respektowania apelu Zarządu SSP Iustitia z dnia 28.08.2017 r. o nie przyjmowaniu stanowisk prezesów sądów po prezesach odwołanych na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 12.07.2017 r. o zmianie ustawy – prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw.

Zebranie Oddziału Stowarzyszenia-19.03.2018 r.

06.03.2018

Szanowni Państwo. Koleżanki i Koledzy.

W imieniu Zarządu Łódzkiego Oddziału Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA uprzejmie informuję, że w dniu 19 marca 2018 r. o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Sądu Apelacyjnego – na parterze nowego budynku, w Łodzi przy ulicy Narutowicza 64, odbędzie się Zebranie Oddziału Stowarzyszenia.
Porządek obrad Zebrania Oddziału jest następujący:

 1. Przedstawienie sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Zarządu Oddziału za rok 2017.
 2. Głosowanie w przedmiocie przyjęcia obu sprawozdań.
 3. Przedstawienie przygotowań do obchodów 25. lecia Oddziału.
 4. Dyskusja i wyrażenie stanowiska w przedmiocie sytuacji kadrowej w sądach z obszaru działania Oddziału Stowarzyszenia.
 5. Wolne wnioski.
  Obecność Państwa nie jest obowiązkowa, ale jak zwykle bardzo wskazana. Zebranie sprawozdawczo – wyborcze Oddziału odbędzie się w terminie późniejszym.

Z poważaniem

Wiesława Kuberska
Prezes Zarządu
Łódzkiego Oddziału SSP IUSTITIA