mapa   
iustitia-lodz.pl

Bądźmy razem!

31.07.2017

Szanowni Państwo,


Pod hasłem Bądźmy razem! udało się łódzkiemu środowisku prawniczemu spotkać z Państwem – wolnymi Obywatelami naszego Miasta na wiecu przed gmachem Sądu Okręgowego w Łodzi w dniu 23 lipca 2017 r.

W czasie tego spotkania wszyscy uświadomiliśmy sobie głębszą potrzebę wzajemnych kontaktów celem wymiany poglądów, doświadczeń i wiedzy na temat szeroko rozumianego życia społecznego i porządku prawnego w demokratycznym państwie, za jaki chcemy uznawać Rzeczpospolitą Polską.

Dialog społeczny nie jest możliwy bez osobistych kontaktów, przychylnego i wnikliwego wysłuchania wzajemnych argumentów, podjęcia próby zrozumienia drugiego człowieka – obywatela. Aby wytworzyć taki stan nie możemy poprzestać na incydentalnych, sporadycznych spotkaniach, a zatem konieczne staje się wypracowanie rozwiązań pozwalających na systematyczne prowadzenie rozmowy o tym, co nas otacza, co ewentualnie wymaga zmian i w jakim kierunku te zmiany mają iść.
Prawnicy łódzcy, uczestniczący w wymiarze sprawiedliwości w różnych jego aspektach, pragną przybliżyć Państwu fakty dotyczące tych zagadnień i zachęcić do własnych przemyśleń, bez jakiejkolwiek agitacji politycznej.

Proponujemy Państwu na początek dwa spotkania dotyczące bardzo gorąco interesujących nas wszystkich kwestii:
- w dniu 8.08. 2017 r., godz. 18.00
w „Klubie 6 Dzielnic”, ul. Piotrkowska 102, spotkanie poświęcone ustrojowi sądów powszechnych;
- w dniu 29.08.2017 r., godz. 18.00
w „Klubie 6 Dzielnic”, ul. Piotrkowska 102, spotkanie poświęcone ustrojowi i funkcjonowaniu Krajowej Rady Sądownictwa.

Wstęp wolny. Bardzo serdecznie zapraszamy!

Bądźmy razem!

Łódzcy prawnicy

« inne aktualności