mapa   
iustitia-lodz.pl

OŚWIADCZENIE Z DNIA 19 MARCA 2018 R.

20.03.2018

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU SSP IUSTITIA ODDZIAŁ W ŁODZI
Z DNIA 19 MARCA 2018 R.

 

W dniu dzisiejszym na Zebraniu Oddziału SSP Iustitia w Łodzi Panowie Sędziowie: Krzysztof Kurosz i Janusz Pelczarski złożyli ustne wyjaśnienia przyczyn nie respektowania apelu Zarządu SSP Iustitia z dnia 28.08. 2017 r. o nie przyjmowaniu stanowisk prezesów sądów po prezesach odwołanych na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 12.07.2017 r. o zmianie ustawy – prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw.

« inne aktualności