mapa   
iustitia-lodz.pl

UCHWAŁA NR 1 Z DNIA 26 STYCZNIA 2018 R.

20.03.2018


UCHWAŁA NR 1
ZEBRANIA SSP IUSTITIA ODDZIAŁ W ŁODZI
Z DNIA 26 STYCZNIA 2018 R.

 

Zebranie Oddziału SSP Iustitia w Łodzi wzywa Państwa Sędziów: Krzysztofa Kurosza, Dorotę Drab i Janusza Pelczarskiego, do złożenia w terminie 14 dni Zarządowi Oddziału, pisemnego wyjaśnienia przyczyn nie respektowania apelu Zarządu SSP Iustitia z dnia 28.08.2017 r. o nie przyjmowaniu stanowisk prezesów sądów po prezesach odwołanych na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 12.07.2017 r. o zmianie ustawy – prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw.

« inne aktualności