mapa   
iustitia-lodz.pl

Uchwała z dnia 11 września 2018 roku

14.09.2018

Uchwała Zarządu Oddziału Łódzkiego Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" z dnia 11 września 2018 roku


Zarząd Oddziału Łódzkiego Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" wyraża stanowczy sprzeciw wobec działań podejmowanych przez zastępcę rzecznika dyscyplinarnego wobec sędziów Igora Tulei, Bartłomieja Przymusińskiego, Ewy Maciejewskiej i innych członków SSP „Iustitia”
Wzywanie sędziów do składania wyjaśnień w związku z ich udziałem w debacie publicznej oceniamy jednoznacznie jako zapowiedź wszczęcia postępowań dyscyplinarnych i próbę zastraszenia wszystkich sędziów broniących niezależności sądów i niezawisłości sędziów. Sędziowie Igor Tuleya i Bartłomiej Przymusiński aktywnie bronią zapisanego w Konstytucji trójpodziału władzy i prawa wszystkich obywateli do sądów wolnych od politycznego podporządkowania.
Niezależnie od tego domaganie się od sędziego Igora Tulei składania wyjaśnień w związku z przebiegiem posiedzenia, na którym Sąd Okręgowy w Warszawie rozpoznawał zażalenie na umorzenia śledztwa w sprawie głosowania w Sali Kolumnowej Sejmu odbieramy jako bezpośrednią i niedopuszczalną ingerencję w sferę niezawisłości sędziowskiej. Podobnie, jak wzywanie sędzi Ewy Maciejewskiej do składania wyjaśnień co do czynności procesowej podjętej w postaci zadania pytania prejudycjalnego w sprawie rozpoznawanej w Sądzie Okręgowym w Łodzi, stanowi naruszenie niezawisłości sędziego i niezależności sądów.
Wzywamy zastępcę rzecznika dyscyplinarnego, powołanego bez udziału środowiska sędziów do zaniechania działań godzących w prawo sędziów do udziału w debacie publicznej w obronie najważniejszych wartości gwarantowanych przez Konstytucję RP.

« inne aktualności