mapa   
iustitia-lodz.pl

Zbiórka dla Medyków

09.05.2020

Zarząd Łódzkiego Oddziału Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia w tych trudnych dla całego społeczeństwa chwilach epidemii koronawirusa, postanowił, realizując zadanie statutowe Stowarzyszenia zawarte w art 5 pkt. 2 Statutu, polegające na podejmowaniu działań wspomagających rozwój demokracji, w ramach solidarności społecznej, wesprzeć polską służbę zdrowia.

Postanowiliśmy w tym celu dokonać darowizny środków finansowych na pomoc dla lekarzy. Taka darowizna jest prawnie dopuszczalna, nie pociągnie za sobą żadnych obowiązków podatkowych Oddziału, jako odrębnej osoby prawnej, jednakże może być tylko i wyłącznie dokonana z naszych składek. Jej uczynienie zuboży nasz budżet i dlatego zwracamy się do wszystkich naszych Członków, o dokonanie dobrowolnych, dodatkowych wpłat z tytułu składek, ewentualnie składek zaległych. Dotyczy to także sędziów w stanie spoczynku, którzy nie mają normalnie obowiązku płacenia składek. Nie muszą to być kwoty odpowiadające wysokości jednej, czy więcej składek, każda dobrowolna składka jest mile widziana, ale pomyślcie - jest nas 140 osób, tylko po jednej składce może dać kilka tysięcy!

Prosimy o dokonanie wpłat w ciągu najbliższych 7 dni z dopiskiem „składka zaległa” lub „składka dobrowolna”. Po upływie tego terminu podliczymy zebrane finanse i Zarząd podejmie decyzję, co do ewentualnego dodania pewnej kwoty z istniejącego budżetu. Wszystko razem wpłacimy na konto Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi jako SSP Iustitia Oddział w Łodzi. Myślimy, że będzie to powodem do naszej dumy.

Przypominamy nr naszego konta 74 1240 3031 1111 0000 3426 7655.

Zapraszamy wszystkich do dokonywania wpłat, za co już z góry dziękujemy.

Bądźmy razem.

« inne aktualności