Prezes: Katarzyna Wesołowska-Zbudniewek

Sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi, I Wydział Cywilny,
ul. Narutowicza 64, 90-136 Łódź, tel. 426850617, faks 426850592

Członek Zarządu: Joanna Dębowska

Sędzia Sądu Rejonowego w Zgierzu, II Wydział Karny
ul. Sokołowska 6, 95-100 Zgierz, tel 427157500

Członek Zarządu: Małgorzata Stanek

Sędzia Sądu Apelacyjnego w Łodzi, I Wydział Cywilny,
ul. Narutowicza 64, 90-136 Łódź, tel. 42 6850627, faks 42 2091172

Członek Zarządu: Izabela Wawrzynkiewicz

Sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi,III Wydział Cywilny Odwoławczy,
pl. Dąbrowskiego 5, 90-921 Łódź, tel. 426850453 fax 426850451

Członek Zarządu: Ryszard Lebioda

Sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi, XI Wydział Wizytacyjny,
pl. Dąbrowskiego 5, 90-921 Łódź, tel. 42 6778912, faks 42 2126079

Członek Zarządu: Bartosz Kasielski

Sędzia Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia, I Wydział Cywilny,
al. Kościuszki 107/109, 90-928 Łódź, tel. 42 2012551, fax 42 2884450

Komisarz Oddziału: Tomasz Krawczyk

Sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi, IV Wydział Karny,
pl. Dąbrowskiego 5, 90-921 Łódź, tel. 42 6778900, faks 42 2126089

Kadencja władz Oddziału wybrana 10 maja 2021 roku.